Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
Nästa Sista

Platser för tro och föreställningar
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar
Skogar och naturmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Skogar och naturmiljöer
Skydd av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön
Stadsmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 2.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Stadsmiljöer
Trafikmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 2.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer
Vid vattnet
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Aktuellt > Artiklar > Vid vattnet
Vård av byggnadsarvet
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet
I föreningar och sällskapar
Innehållssidå | Publicerad: 15.2.2016

Lokala föreningar, klubbar och andra aktörer som utför frivilligarbete gör en betydande insats som kulturmiljöfostrare. Dylika aktörer har ofta den bästa informationen om olika skeden och traditioner...

Lär dig och inspirera > I föreningar och sällskapar
Information om tjänsten Varkulturmiljo.fi
Innehållssidå | Publicerad: 9.3.2016

Kulturmiljön är allas egen och allas gemensamma. Den lever och förändras och ger glädje och nytta. Varkulturmiljo.fi är en tjänst för alla som erbjuder information om olika kulturmiljöer och skö......

Information om tjänsten Varkulturmiljo.fi
Med ungdomar
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Genom ungdomsarbete når kulturmiljöfostran på ett utmärkt sätt ungdomar. Möjligheten att bekanta sig med och agera för den egna närmiljön på fritiden utgör en fruktbar utgångspunkt för verksamheten. ...

Lär dig och inspirera > Med ungdomar
I daghem och inom småbarnspedagogiken
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Närmiljön är småbarnspedagogers trumfkort. Ute på gården kan man greja med många olika saker som anknyter till kulturmiljön tillsammans med en grupp barn. Olika utflykter i närmiljön – och även längr...

Lär dig och inspirera > I daghem och inom småbarnspedagogiken
I skolan
Innehållssidå | Publicerad: 8.8.2017

Man kan inte nog betona skolornas och lärarnas betydelse som kulturmiljöfostrare. Det finns massor av möjligheter till olika små och stora fostringsinsatser. Ofta är de dessutom givande för såväl ele...

Lär dig och inspirera > I skolan
På egen hand
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Man kan börja uppleva kulturmiljön på nära håll – börjande från det egna hemmet och grannskapet. Redan med mycket små barn kan man tillsammans titta omkring sig. Hurdan historia förknippas hemmet, so...

Lär dig och inspirera > På egen hand
På museet
Innehållssidå | Publicerad: 15.2.2016

På museerna förenas ofta expertis både i fråga om pedagogik och forskning, vård och skydd av kulturmiljön. Dessutom tillhandahålls material som anknyter till själva kulturmiljön och dess historia. De...

Lär dig och inspirera > På museet
Artiklar
Innehållssidå | Publicerad: 2.11.2017

Artiklarna berättar om vår kulturmiljö på en djupare nivå. Det mångsidiga urvalet av tidlösa och nya ämnen av olika författare kompletteras ständigt. Om du utnyttjar information, berätta också för an...

Aktuellt > Artiklar
Klimatförändringen
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

När klimatet blir varmare förändras de naturliga förhållandena i kulturmiljön. Det här ökar behovet av vård och underhåll. När störtregn, översvämningar och torka blir vanligare ökar belastningen på ...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Klimatförändringen
Kulturmiljön och hållbar utveckling
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Hållbar utveckling innebär en styrd förändring vars mål är att trygga goda förutsättningar för livet nu och i framtiden. Att ta hand om kulturmiljön är en viktig del av en hållbar utveckling. Genom a...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Kulturmiljön och hållbar utveckling
Skydd av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 1.3.2018

Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras för kommande generationer. Skyddet påverkas av lagstiftningen, samarbetet mellan miljö- och kulturförvaltningen samt av medborgarnas egen...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön
Understöd för vård av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Det finns flera olika understöd att söka för vård av kulturmiljön och byggnadsarvet. Understöd beviljas till exempel av Museiverket och flera aktörer inom miljöförvaltningen, såsom Finansierings- och...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Understöd för vård av kulturmiljön
Utbildning och forskning
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Kulturmiljö är ett brett begrepp som omfattar teman som undersöks inom många olika områden. Tvärvetenskaplig forskning kring begreppet kulturmiljö håller först nu på att etableras, men kärnfrågor ino...

Utforska och bekanta dig > Utbildning och forskning

Första Föregående
1
2
3
4
5
6
7
Nästa Sista