Trafikmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 02-02-2016

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer
Trafikmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 03-02-2016

Människans behov av att resa och röra på sig syns och hörs i kulturmiljön. De tidigaste resorna gjordes för att idka handel eller för att hitta och erövra nya levnadsmiljöer. Senare rörde sig förutom...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Trafikmiljöer
Den estetiska upplevelsen av järnvägen och förändringar i dess förutsättningar
Artikle | Publicerad: 22-10-2014

Mikko Itälahti En hurudan upplevelse var tågresan i början av 1900-talet och hur är den idag? Och på vilket sätt har järnvägens omgivning förändrats? Finlands järnvägar är en betydande del av kulturm......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Den estetiska upplevelsen av järnvägen och förändringar i dess förutsättningar
Kanalerna i Maaninka
Artikle | Publicerad: 04-08-2011

Pinja Metsäranta Kanaliseringen av Vuoksens vattendrag på 1800-talet var väsentliga för utvecklingen av städerna i Inre Finland, såsom Idensalmi. Längs med kanalerna transporterades virke från Norra ......

Aktuellt > Artiklar > Vid vattnet > Kanalerna i Maaninka
Malms flygplats igår och idag
Artikle | Publicerad: 21-11-2008

Minna Pesu Malms flygfält var huvudstadsregionens första markflygplats för civil luftfart och en stilren representant för 1930-talets funkis. Flygstationen var sin tids byggnadstekniska mästerverk me......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Malms flygplats igår och idag
Byggnader för sjötrafiken
Artikle | Publicerad: 31-08-2007

Jarmo Saarinen Den tidiga finska sjöfarten ledde till att lager, magasin och packhus uppstod i hamnarna, och senare kranar och oljecisterner. Detta gamla byggnadsbestånd har bäst bevarats i hamnar so......

Aktuellt > Artiklar > Vid vattnet > Byggnader för sjötrafiken
Gästgiveriet – en plats på vägen mellan avfärd och ankomst
Artikle | Publicerad: 15-08-2007

Jouko Heinonen Gästgiverisystemet började i slutet av 1200-talet då svenska kronan bestämde sig för att ordna med omständigheter för resande. Eftersom det tog tid att resa blev övernattningen, middag......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Gästgiveriet – en plats på vägen mellan avfärd och ankomst
Stationsplatsen – terminalerna i samhällsstrukturen
Artikle | Publicerad: 15-08-2007

Heikki Kukkonen Järnvägsstationerna har haft en betydande roll på sina orter och de har placerats synligt och centralt i städerna. Nutidens stationer omskapas emellertid, såväl till sin funktion, som......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Stationsplatsen – terminalerna i samhällsstrukturen
Järnvägsstationer – arkitektur från hundra år
Artikle | Publicerad: 10-08-2007

Pirjo Huvila Järnvägsstationen är mänskornas mötesplats. Den allmännaste stationsmiljön för finländarna är ett stationshus i trä från sekelskiftet med en park, men landets järnvägsstationer bildar et......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Järnvägsstationer – arkitektur från hundra år
Busstationernas historia
Artikle | Publicerad: 09-08-2007

Riitta Niskanen Under 1920-talet ökade antalet bussar i Finland och därmed uppstod de första busstationerna. Ändringar i både samhället och trafiken samt arkitekturens inriktningar inverkade på hur s......

Aktuellt > Artiklar > Trafikmiljöer > Busstationernas historia