Öppen och gränslös 2021
Innehållssidå | Publicerad: 02-03-2022

I hurdana omgivningar skulle ni vilja ordna ett evenemang för temaåret Öppen och gränslös? © Bild: Miia Lassila.   År 2021 uppmuntrar kulturmiljödagarnas årets tema till at...

Europeiska kulturmiljödagarna > Temat > Öppen och gränslös 2021
Kulturmiljön och hållbar utveckling
Innehållssidå | Publicerad: 07-03-2016

Hållbar utveckling innebär en styrd förändring vars mål är att trygga goda förutsättningar för livet nu och i framtiden. Att ta hand om kulturmiljön är en viktig del av en hållbar utveckling. Genom a...

Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Kulturmiljön och hållbar utveckling
Utforska och bekanta dig
Innehållssidå | Publicerad: 08-03-2016

På denna webbplats presenterar vi olika kulturmiljöer och deras särdrag. Vi berättar också hur du kan bekanta dig med kulturmiljöer i din egen region, var du hittar mer information om dem eller vilka...

Utforska och bekanta dig
Egnahemsboendets kulturhistoria
Artikle | Publicerad: 19-09-2008

Kirsi Saarikangas Drömmen om en röd stuga med potatisland har bitit sig fast i många finländare och i Finland har man traditionellt bott i enfamiljshus, både på landet och i staden. Som begrepp är en......

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Egnahemsboendets kulturhistoria