#suojelentätä-fototävling
Innehållssidå | Publicerad: 1.6.2018

Målet med kampanjen #suojelentätä är att var och en ska upptäcka de värdefulla platser som finns i den egna närmiljön och som förhoppningsvis bevaras också i framtiden. Vi utmanar dig att le...

Aktuellt > #suojelentätä-fototävling
650 gamla väderkvarnar
Artikle | Publicerad: 30.8.2017

Kirsti Horn...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > 650 gamla väderkvarnar
Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > 650 gamla väderkvarnar
Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Landsbygdslandskap > 650 gamla väderkvarnar
Landskapsvård
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Landskapet förändras ständigt. Landskapsvård är ett sätt att styra förändringen och anpassa den till landskapets historiska utveckling och värden. Den är också en metod för att upprätthålla ett lands...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Landskapsvård
Utbildning och forskning
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Kulturmiljö är ett brett begrepp som omfattar teman som undersöks inom många olika områden. Tvärvetenskaplig forskning kring begreppet kulturmiljö håller först nu på att etableras, men kärnfrågor ino...

Utforska och bekanta dig > Utbildning och forskning
Vår kulturmiljö
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Kulturmiljön har uppstått som ett resultat av växelverkan mellan människan och naturen och visar spår av mänsklig verksamhet. Den byggda miljön, fornlämningar och kulturlandskap är kulturmiljöer. Var...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö
Stenålderns kulturlandskap
Artikle | Publicerad: 22.9.2014

Teemu Mökkönen...

Aktuellt > Artiklar > Skogar och naturmiljöer > Stenålderns kulturlandskap
Resenärens Helsingfors och kyrklandskapets kulturella betydelser
Artikle | Publicerad: 7.8.2014

Salla Jokela...

Aktuellt > Artiklar > Platser för tro och föreställningar > Resenärens Helsingfors och kyrklandskapets kulturella betydelser
Kulturlandskapet förändras
Artikle | Publicerad: 10.3.2006

Johanna Forsius...

Aktuellt > Artiklar > Landsbygdslandskap > Kulturlandskapet förändras