Spår från det förflutna och vård av dessa
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Spår från det förflutna finns närvarande i dagens landskap i form av olika slags skikt från olika tider. Fornlämningar, det vill säga spår från mänsklig verksamhet i det förflutna, är emellertid expo...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Spår från det förflutna och vård av dessa
Understöd för vård av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Det finns flera olika understöd att söka för vård av kulturmiljön och byggnadsarvet. Understöd beviljas till exempel av Museiverket och flera aktörer inom miljöförvaltningen, såsom Finansierings- och...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön > Understöd för vård av kulturmiljön
Vård av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Vården av kulturmiljön utgörs av små handlingar som var och en gör i vardagen samt av större talkon och projekt för närmiljön. Vården är allas gemensamma verksamhet, genom vilken vi främjar bevarande...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön
Vår kulturmiljö
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Kulturmiljön har uppstått som ett resultat av växelverkan mellan människan och naturen och visar spår av mänsklig verksamhet. Den byggda miljön, fornlämningar och kulturlandskap är kulturmiljöer. Var...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö
Fornlämningarnas värde som vårt gemensamma kulturarv
Artikle | Publicerad: 11.2.2014

Johanna Enqvist...

Samma innehåll finns på flera ställen:
Aktuellt > Artiklar > Skydd av kulturmiljön > Fornlämningarnas värde som vårt gemensamma kulturarv
Vårda och bevara > Skydd av kulturmiljön > Skyddslagstiftning > Fornlämningarnas värde som vårt gemensamma kulturarv