Vård av kulturmiljön
Innehållssidå | Publicerad: 7.3.2016

Vården av kulturmiljön utgörs av små handlingar som var och en gör i vardagen samt av större talkon och projekt för närmiljön. Vården är allas gemensamma verksamhet, genom vilken vi främjar bevarande...

Vårda och bevara > Vård av kulturmiljön
Stadsmiljöer
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Städernas historiska och sociala utveckling syns i deras drag och skikt. Städernas äldsta skikt finns under jorden, men i till exempel Borgå eller Nådendal kan man se spår av den medeltida staden i d...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö > Stadsmiljöer
Vår kulturmiljö
Innehållssidå | Publicerad: 3.2.2016

Kulturmiljön har uppstått som ett resultat av växelverkan mellan människan och naturen och visar spår av mänsklig verksamhet. Den byggda miljön, fornlämningar och kulturlandskap är kulturmiljöer. Var...

Utforska och bekanta dig > Vår kulturmiljö
Renovering är inte nybygge
Artikle | Publicerad: 18.11.2010

Panu Kaila...

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Renovering är inte nybygge
Trapphus och deras arkitektoniska betydelse
Artikle | Publicerad: 18.11.2010

Pia Ilonen...

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Trapphus och deras arkitektoniska betydelse
Underhåll förlänger livet
Artikle | Publicerad: 18.11.2010

Minna Lukander...

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Underhåll förlänger livet
Lyckad renovering, föreningshus som exempel
Artikle | Publicerad: 22.10.2008

Leni Pakkala...

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Lyckad renovering, föreningshus som exempel
Den som bygger kan spara naturresurser
Artikle | Publicerad: 19.9.2008

Erja Heino...

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kloka reparationsprinciper > Den som bygger kan spara naturresurser
Kontroll och underhåll av yttertak
Artikle | Publicerad: 23.5.2007

Sami Kälkäjä...

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Kontroll och underhåll av yttertak
Skador på timmerbyggnader
Artikle | Publicerad: 30.6.2006

Olli Cavén...

Aktuellt > Artiklar > Vård av byggnadsarvet > Förnuftigt husunderhåll > Skador på timmerbyggnader