Renoveringscentra

Renoveringscentren ger råd om traditionella, hållbara och ekologiska reparations- och byggmetoder. Många centra ordnar kurser eller föreläsningar och flera upprätthåller reservdelsbanker.

En del renoveringscentra betjänar på lokal nivå, en del inom större områden. Verksamheten kan vara kommersiell eller ideell. På webbplatsen finns en förteckning över renoveringscentra, bakom vilka ett annat än kommersiellt företag verkar.

Stundars museum och levande kulturcentrum och Byggnadskulturhuset Toivo.
Stundars museum och levande kulturcentrum och Byggnadskulturhuset Toivo. © Bild: Peter Båsk, Pentti Pere och Kalle Virtanen.

Arkitektur- och miljökulturcentret Lastu, Lapinlax
Lastu är en konstskola och ett verksamhetscentrum inom byggbranschen som upprätthålls av en förening i Norra Savolax. Lastu stödjer och utvecklar arkitektur- och miljökulturfostran samt främjar värdesättandet av, förståelsen för och värnandet om byggnadsarvet. Information erbjuds bland annat i form av kurser och utbildning.

Curatio, Pargas
Det tvåspråkiga centrum som upprätthålls av Byggnadsvårdsföreningen i Åboland verkar för att bevara det byggda kulturarvet. Curatio tillhandahåller avgiftsfri information, anvisningar och utbildningsmaterial samt ordnar kurser och utfärder. Centret upprätthåller två reservdelsbanker i Pargas.

Östra Nylands Byggnadsvårdsstiftelse Salvus, Borgå
Salvus arbetar för att skydda byggnadsarvet och kulturmiljön i Östra Nyland och tillhandahåller avgiftsfri information inom det egna området.

Renoveringscentret PORA, Uleåborg
PORA verkar i Norra Österbottens museums lokaler och tillhandahåller avgiftsfri information. Centret upprätthåller också en egen databank och besöker objekt.

Renoveringscentret Tammela, Raumo
Vid renoveringscentret i Tammela-huset i Gamla Raumo presenteras reparationstekniker som lämpar sig för träbyggnader och Unescos världsarv. I Tammela ordnas dessutom föreläsningar och andra evenemang och där finns också en reservdelsbank för byggnadsdelar.

Byggnadskulturcentret Piiru, Tammerfors
Centret upprätthålls av Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys (Föreningen för byggnadskultur i Birkaland) och verkar i Timmerflottningsföreningens hus, som byggdes i slutet av 1800-talet. Föreningen restaurerar huset och ordnar evenemang samt upprätthåller ett expertforum och en reservdelsbank.

Byggnadskulturhuset Toivo, Björneborg
Vid Satakunta museums renoveringscenter ger man råd i reparationsfrågor och upprätthåller en utställning om reparationer. Centret ordnar informationskvällar för konservatorer och renoveringsdagar på olika håll i Satakunta. Vid centret finns en liten affär som säljer byggartiklar.

Stundars museum och levande kulturcentrum, Korsholm
Stundars är ett museum och kulturcentrum som upprätthålls av en förening och där det finns en utställning om reparationer och en reservdelsbank. Vid centret ordnas kurser och arbetsförevisningar. Stundars friluftsmuseum omfattar 61 byggnader – från bondgårdar till backstugor.

Byggnadskulturhuset Toivo och Björkfeltska huset, som upprätthålls av Byggnadsvårdsföreningen i Åboland.
Byggnadskulturhuset Toivo och Björkfeltska huset, som upprätthålls av Byggnadsvårdsföreningen i Åboland. © Bild: Kalle Saarinen och Marianne Hemgård.
Publicerad 07-03-2016 kl. 12.59, uppdaterad 19-09-2019 kl. 10.03