Kulturmiljön och hållbar utveckling

Hållbar utveckling innebär en styrd förändring vars mål är att trygga goda förutsättningar för livet nu och i framtiden. Att ta hand om kulturmiljön är en viktig del av en hållbar utveckling. Genom att utveckla kulturmiljön på ett ansvarsfullt sätt kan man hejda klimatförändringen, stärka den lokala, regionala och nationella identiteten, öka trivseln bland invånarna och områdenas dragningskraft samt erbjuda möjligheter för näringslivet.

I Södervik i Helsingfors möts gammalt och nytt.
I Södervik i Helsingfors möts gammalt och nytt. © Bild: Laura Rautjoki, Miljöförvaltningens bildbank.

Genom att i tid reagera på strukturförändringar i samhället och deras effekter kan vi bidra till att kulturmiljöns särdrag bevaras och att förändringar sker på ett kontrollerat sätt. Att identifiera våra kulturmiljöers värden och ta hand om dem är en del av en hållbar utveckling.

Ett av huvudmålen för kulturmiljöstrategin (2014–2020) är att främja en hållbar utveckling.

RSS

Artiklar om ämnet

Publicerad 7.3.2016 kl. 13.46, uppdaterad 7.3.2016 kl. 13.46