Skydd av kulturmiljön

Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras för kommande generationer. Skyddet påverkas av lagstiftningen, samarbetet mellan miljö- och kulturförvaltningen samt av medborgarnas egen verksamhet. En god vård av kulturmiljön främjar bevarandet av objekt, stödjer målen gällande hållbar utveckling och minskar klimatbelastningen.

Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras också i framtiden.
Genom att skydda kulturmiljön säkerställer vi att den bevaras också i framtiden. © Bild: Laura Rautjoki, Miljöförvaltningens bildbank.
RSS

Artiklar om ämnet

Är den byggda miljön en del av vårt kulturarv? 23.3.2018 13.23
I Finland har man för första gången med ett stort sampel undersökt människors attityder gentemot och uppskattning för kulturarvet. På basis av Kulturarvsbarometern uppskattar människor särskilt naturmiljön och landskap när de tänker på kulturmiljön, men vad är den byggda miljöns status?
Sanering och skydd av Brahestads rutplansområde 17.1.2018 10.59
Juho Rajaniemi
Läs mer
Publicerad 7.3.2016 kl. 13.27, uppdaterad 7.3.2016 kl. 13.27