Vårda och skydda

I det här avsnittet berättar vi om hur man kan vårda och skydda kulturmiljön. Vi presenterar vården av det arkeologiska kulturarvet och landskap samt ger information om hur man kan medverka i den. Vi berättar också om vård av byggnadsarvet, det vill säga om hur du kan ta hand om och reparera en gammal byggnad. Vi ger tips på hur man genomför en bra reparation och berättar var du kan be om hjälp och råd.

Vi tar också upp grundläggande fakta om skydd av kulturmiljön samt om lagstiftning som påverkar detta, utan att glömma skyddets effekter och följder. Genom systematisk vård och skydd av kulturmiljön kan vi öka trivseln och livskraften i vår egen omgivning samt skapa en stabil grund för framtiden.

 

Publicerad 07-03-2016 kl. 12.39, uppdaterad 25-09-2020 kl. 13.45