Vår kulturmiljö

Kulturmiljön har uppstått som ett resultat av växelverkan mellan människan och naturen och visar spår av mänsklig verksamhet. Den byggda miljön, fornlämningar och kulturlandskap är kulturmiljöer. Vars och ens egen vardagsmiljö är lika mycket en kulturmiljö som kända och skyddade objekt.

En kulturmiljö är ett resultat av växelverkan mellan människan och naturen.
En kulturmiljö är ett resultat av växelverkan mellan människan och naturen. © Bild: Liisa Lohtander.

Det är bäst om var och en vårdar och bryr sig om kulturmiljön. En vårdad kulturmiljö ökar människors välbefinnande. Den erbjuder rekreation, näringsmöjligheter och skapar en lokal stolthet. Olika kulturmiljöer ger möjligheter till upplevelser och nya tankar.

Såväl städer och landsbygd som skogar och industrianläggningar är kulturmiljöer. Bekanta dig med olika miljöer på vår webbplats.

Publicerad 03-02-2016 kl. 12.39, uppdaterad 09-03-2016 kl. 13.40