Information om den egna miljön

Vilka fornlämningar finns längs min joggingstig? Hur gammal kan huvudbyggnaden på granngården vara och vem har bott där? Hur har min stadsdel behandlats i detalj- eller generalplanen, och hur ser framtiden ut för köpcentret i grannskapet? Tack vare olika utredningar, portaler och register finns det rikligt med information om kulturmiljön i det egna området.

Olika informationstjänster innehåller rikligt med information om objekt i den egna närmiljön. På bilden syns kummel från bronsåldern i Massängen i Östra Helsingfors.
Olika informationstjänster innehåller rikligt med information om objekt i den egna närmiljön. På bilden syns kummel från bronsåldern i Massängen i Östra Helsingfors. © Bild: Jonina Vaahtolammi.

På webben finns flera nationella register som är öppna för allmänheten och dessutom ger till exempel kommuner och landskaps- och stadsmuseer information om kulturmiljön i närområdet. Därtill samlar många föreningar, aktiva medborgare och skolor in information om den egna omgivningen.

Statens miljöförvaltning tillhandahåller information om byggnadsarvet, vårdbiotoper och nationellt betydelsefulla landskapsområden. Hos Museiverket fås information om bland annat byggda kulturmiljöer av riksintresse, det arkeologiska kulturarvet och vrak. Också i den gemensamma söktjänsten för museer, arkiv och bibliotek, Finna, finns mångahanda information med anknytning till kulturmiljön.

Undersök materialet och gå på upptäcktsfärd i din egen omgivning!

Publicerad 07-03-2016 kl. 11.01, uppdaterad 07-06-2018 kl. 21.18