Lär dig och inspirera

Kulturmiljön är en gemensam sak. Upplevelser som anknyter till den kan delas med andra. Vårt sätt att iaktta och behandla vår miljö samt njuta av dess mångfald förmedlas också till nästa generation. Vi är alla kulturmiljöfostrare!

Kulturmiljön är vars och ens egen och allas vår gemensamma.
Kulturmiljön tillhör alla, var för sig och tillsammans. © Bild: Laura Rautjoki, Miljöförvaltningens bildbank.

Det finns inga åldersgränser när det gäller att uppleva kulturmiljön, och det krävs heller ingen särskild professionalitet för att fostra eller bli vän med miljön. Om det ändå känns som att de egna färdigheterna inte räcker till, kan man vända sig till en sakkunnig, oberoende av om man söker idéer och inspiration, forskningsinformation eller konkreta och praktiska tips.

Vem vill du dela kulturmiljön med? Välj din egen grupp och bekanta dig med roliga exempel, sakkunniga och aktörer samt olika slags material.

Publicerad 03-02-2016 kl. 12.42, uppdaterad 08-03-2016 kl. 12.32