Om oss

Den finländska verksamheten under Europeiska kulturmiljödagarna samordnas av en arbetsgrupp som miljöministeriet utnämnt och som består av representanter för Museiverket, Utbildningsstyrelsen, Finlands Hembygdsförbund, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura och miljöministeriet.

Arbetsgruppen planerar kulturmiljödagarnas olika årsteman, material och kommunikation och söker nya samarbetspartner som kan ordna program under kulturmiljödagarna.

I arbetsgruppen ingår

  • Riitta Vanhatalo, verksamhetsledare, Finlands Hembygdsförbund (arbetsgruppens ordförande), @RiittaVanhatalo
  • Sini Hirvonen, samordnare, Finlands Hembygdsförbund (arbetsgruppens sekreterare)
  • Mikko Hartikainen, undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen
  • Hanna Hämäläinen, planerare, miljöministeriet, @hannahamal
  • Liisa Lohtander, organisationschef, Finlands Hembygdsförbund, @liliohtander
  • Hanna Lämsä, verksamhetsledare, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura, @Hanna_K_Lamsa
  • Ulla Salmela, överintendent, Museiverket, @UllaSalmela

Europeiska kulturmiljödagarna i sociala medier

 

 

Publicerad 8.4.2016 kl. 11.11, uppdaterad 7.2.2017 kl. 12.53