Vid vattnet

Artiklar RSS

Talkootöitä Märketin majakalla. Kuva: Johanna Hakanen.

Märket – den kulturhistoriskt värdefulla fyren som föremål för frivilligarbete

18-12-2018
Johanna Hakanen
Byggnaderna vid Märkets fyr reser sig på den trädlösa kobben mitt i Ålands hav. Då Finlands Fyrsällskaps första frivilligarbetare anlände till fyren år 2007 togs de emot av byggnader som stått tomma i trettio år utlämnade åt hav och vind och som delvis var svårt skadade.
Ahkiolahden kanava. © Kuva: Kari Jämsen, Kuopion kulttuurihistoriallinen museo

Kanalerna i Maaninka

04-08-2011
Pinja Metsäranta
Kanaliseringen av Vuoksens vattendrag på 1800-talet var väsentliga för utvecklingen av städerna i Inre Finland, såsom Idensalmi. Längs med kanalerna transporterades virke från Norra Savolax till Kymmenedalens träförädlingsfabriker och även mycket passagerar- och varutrafik gled längs kanalerna.
Kotkan satama, kuva Daniel Nyblin, Suomen Merimuseo

Byggnader för sjötrafiken

31-08-2007
Jarmo Saarinen
Den tidiga finska sjöfarten ledde till att lager, magasin och packhus uppstod i hamnarna, och senare kranar och oljecisterner. Detta gamla byggnadsbestånd har bäst bevarats i hamnar som inte längre används.

Publicerad 17-03-2016 kl. 13.15, uppdaterad 17-03-2016 kl. 13.20