Malms flygplats igår och idag

Minna Pesu

Fotografstuderande vid Pekka Halonens akademi samt folkvetenskapsstuderande vid Helsingfors universitet fokuserade våren 2007 sitt elevarbete på Helsingfors- Malms flygplats. De fotograferade och intervjuade flygplatsens anställda och användare samtidigt som de dokumenterade  delar av huvudstadsregionens, Finlands och hela Europas luftfartshistoria. Av bilderna framgår förutom flygplatsens arkitektoniska och historiska betydelse också dess nuvarande värde med tanke på flygtrafiken, flygutbildningen och de luftfartsintresserade.

Malmi flygplats
© Kerttu Malinen, Pekka Halonens akademi, 2007

Malms flygplats är den första landbaserade flygplatsen för civil flygtrafik i huvudstadsregionen och har kopplat vårt land till den internationella flygtrafiken. Helsingfors flygplats invigdes den 15 maj 1938. Byggandet av en flygplats fick en extra puff av ansökan om sommar-OS år 1940. Flygplatsen representerade den nya tidsperioden med framsteg och välmående.

Malms flygplats
© Bild: Olli Mikkonen, Pekka Halonens akademi, 2007

Malms flygplatsterminal är en stilren representant för 1930-talets funktionalism och ett mästerprov på sin tids byggnadsteknik. Flygplatsens cylinderlika förvaltningsbyggnad omringas av en terrass, vars tak bärs upp av sirliga järnstolpar.

I förvaltningsbyggnaden på Malms flygplats har man använt klara färger som är typiska för funktionalismen; taken på kontorsflygeln belades ursprungligen med rött klinker och en del av restaurangväggarna med en panel i rödfuru. Färgsättningen i de inre utrymmena planerades av konstnär Eino Kauria. Flygplatsen inklusive landningsbanorna har valts till den samling av betydande verk inom den finländska modernismen från slutet av 1920-talet till 1970-talet som godkänns av organisationen DOCOMOMO.

Tack vare den experimentella väggkonstruktionen i armerad betong kunde bandfönster löpa runt hela den cylinderformade förvaltningsbyggnaden på flygplatsen. I mitten finns stationshallen som är belyst från taket och lika hög som resten av trevåningsbyggnaden. Malms förvaltningsbyggnad planerades av arkitekterna Dag Englund och Vera Rosendahl.

Malms flygplats
© Bild: Pekka Lähteenmäki, Pekka Halonens akademi, 2007.

Malms flygplats har redan i 70 år fungerat som station för den internationella flygtrafiken. Flygledningen verkar i den översta delen av förvaltningsbyggnaden i tre våningar. Härifrån är sikten bra över hela fältet. Då flygplatsen invigdes 1936–1937 var reguljärtrafiken ännu obetydlig; två plan lyfte och två plan landade dagligen på rullbanan. Malms flygplats var den viktigaste i Finland fram till början av 1950-talet. Dess betydelse minskade i takt med att de längre rullbanor som krävdes för allt större flygplan blev färdiga på Sjöskog i Vanda OS-året 1952. Luftfarts- och trafikhistoriskt sett är Malms flygplats värdefull förutom i fråga om sitt ursprungliga utseende, också i fråga om kontinuiteten i dess användning. Den hör till världens bäst bevarade flygplatser från 1930-talet.

Litteratur:

Do.co.mo.mo. Modernismin merkkiteoksia Suomen arkkitehtuurissa. Alvar Aalto Akatemia, docomomo Suomi-Finland ry, Museet för Finlands byggnadskonst. Helsingfors 2002.

Mikko Härö, Olympiakisojen liikenne. Olympiakaupunki Helsinki 1952. Helsingfors stadsmuseum 1992.

Seppo Sipilä et al. (red.), Malmi – Helsingin lentoasema. 70 vuotta suomalaista ilmailua. Minerva 2008.

Elina Standertskjöld, Arkkitehtuurimme vuosikymmenet 1930-1950. Museet för Finlands byggnadskonst, Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy 2008.

Malms flygplats
© Bild: Matti Kauppinen, Pekka Halonens akademi, 2007.
Publicerad 21-11-2008 kl. 15.55, uppdaterad 11-09-2018 kl. 8.30