Stadsmiljöer

Artiklar RSS

Kaivotalo Helsingissä valmistui vuonna 1955 arkkitehti Pauli Salomaan suunnitelmien mukaan

Helsinki City – centrum för näringslivet

09-01-2018
Aura Kivilaakso
Helsingfors city, eller affärscentrum uppstod i början av 1900-talet i Gloet och växte och bredde ut sig med tiden. Helsingfors stadsmuseum har gjort en grundlig inventering av affärsbyggnader i centrum som färdigställts under perioden 1945-1990.
Kaisaniemiparken

Välfärdsfinlands motionsmiljöer

25-11-2014
Hilkka Högström
Motionsmiljöer har länge varit en viktig del av stads- och detaljplanering. Till invånarnas glädje och nytta har man byggt lekplatser, idrottsplaner, simhallar och friluftsstigar. Flera faktorer inverkar dock på motionsmiljöernas värde och betydelse.
Mikkelin konsertti- ja kongressikeskus Mikaeli

Allaktivitetsbyggnader för kultur och högkonjunkturen på 1980-talet - Konserthuset i S:t Michel

15-11-2011
Aura Kivilaakso
Det flitiga byggandet av allaktivitets- och kulturhus återspeglar den ökade fritiden och nya livsstilen under 1980-talets högkonjunktur. Konsert- och kongresscentret Mikaeli i St. Michel, planerat av Arto Sipinen, är en bra representant för sin tid med sina många rum och marmorväggar.
Nokelan koulutalo suunniteltiin vuonna 1957 rinteeseen laskevana, pitkähkönä kokonaisuutena.

Stadsarkitekts karriär i Uleåborg

14-09-2010
Jonas Malmberg
Detaljplanelagen som trädde i kraft 1932 ökade arbetet med detaljplanering i städerna och det blev vanligt med stadsarkitekter. Uleåborgs första stadsarkitekt, Martti Gunnar Heikura hade en betydande effekt på Uleåborgs stadsbild.
Terassitaloja

Från energihus till recessionsförorter 1975–2000, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 5/5

30-12-2009
Tommi Lindh
Under slutet av 1900-talet dominerades höghusbyggena först av energikrisen, sedan av postmodernismen och nyfunktionalismen. Även 1980-talets börshysteri och den ekologiska medvetenheten samt värderingen av traditionellt byggande och byggnadsvård satte färg på byggandet.
Metsäinen lähiö kaupungissa

Från betongbrutalism till rutelement 1960–1975, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 4/5

23-12-2009
Tommi Lindh
När befolkningen flyttade från landet till tätorterna på 1960- och 1970-talen krävde det mycket byggande. Så bildades förorterna, de höghusdominerade områdena utanför städernas centrum. Det är vanligt med betong, elementkonstruktioner och platta tak.
Helsingin Maunulassa 1950-luvun Haavikkopolun talot kaartuvat maastoa myötäillen.

Från ”förtitalism” till rationalism 1940–1960, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 3/5

16-12-2009
Tommi Lindh
Under 1940- och 1950-talen byggdes höghus i återuppbyggandets anda, och utöver företagen började även kommuner och ideella föreningar bygga dessa. Bostadsbristen löstes med elementbyggen och industriell produktion. Förorterna uppstod på 1940-talet.
Vallilan suurkortteli

Från nordisk klassicism till functionalism 1920–1940, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 2/5

02-12-2009
Tommi Lindh
Under mellankrigstiden byggdes våningshusen av aktiebolag. Under 1920-talet strävade man efter en enhetlig stadsbild med murliknande husrader och stora kvarter. Parkernas betydelse poängterades. Kompletteringsbyggandet var flitigt i gamla stadsdelar.
Grönqvistin talo Helsingissä oli valmistuessaan 1882 kaupungin suurin yksityistalo

Från nyrenässans till nyklassicism 1880–1920, faserna i bostadshöghusens arkitektur, del 1/5

23-11-2009
Tommi Lindh
Bostads- och affärshus i flera våningar dök upp i den finska gatubilden under slutet av 1800-talet. Vid sekelskiftet styrdes höghusbyggena av de första detaljplanerna och i fasadernas arkitektur dominerade historicismen.
Munkkivuoren ostoskeskus

Köpcentrumen, förstädernas oaser

02-11-2009
Tommi Lindh
Efter kriget blev de moderna köpcentrumen, byggda kring en atriumgård, mötesplatser i stadsdelarna. Dessa har förlorat mot bilmarketarna långt utanför centrumen, men finns det fortfarande någon användning för köpcentrumen?
Finlandiatalo Helsingissä

Klang i konserthusen

10-12-2008
Riitta Niskanen
Under slutet av 1700-talet började man uppföra musik offentligt i Finland. Konsertsalarna var i början allaktivitetsutrymmen där man även höll möten, fester och spelade teater. Kulturhusen med pompös arkitektur blev vanliga på 1900-talet.
Pirkkolan asuinalue on hyvin säilynyt esimerkki puutarhakaupunkimaiseen asumiseen suunnitellusta omakotialueesta

Bostadsbygge i Finland på 1900-talet

10-07-2006
Mikko Härö
Under 1900-talet utvecklades Finland från ett agrart samhälle till ett industriellt och urbant välfärdssamhälle. Boendet genomgick betydande reformer och med styrning och normer uppstod bostadsaktiebolagen, arbetarkvarter och förorter.
Pietarsaaren Pohjoisnummi

Den historiska finländska staden

04-01-2006
Pekka Kärki
Stadens historiska kärna utgörs fortfarande ofta av dess centrum och nyare stadsdelar växer runt om kring den. Det gamla centrumet påverkar bilden av en stad och binder den vid en viss epok.

Publicerad 17-03-2016 kl. 13.26, uppdaterad 17-03-2016 kl. 13.26