Spår från det förflutna och vård av dessa

Spår från det förflutna och vård av dessa - Artiklar RSS

Metallinetsijöiden laitteistoa Mouhijärvellä harrastajien tapaamisessa keväällä 2018. Kuva: Marianna Niukkanen, Museovirasto.

Hobbyverksamhet inom metallsökning som en del av kulturmiljöforskningen

23-11-2018
Metallsökningen och hobbyutövarna är en aldrig tidigare skådad resurs i forskningen om kulturmiljön. När senast har en så stor skara människor på eget initiativ tagit del i att utöka kunskapen om kulturmiljön? En gemensam och ömsesidig verksamhetsmiljö skapar den bästa möjliga utgångspunkten för metallsökningen.
Kivikautinen kalastusrakenne Yli-Iin Purkajasuolla

Vad torven gömmer – våtmarkernas arkeologiska kulturarv

12-01-2018
Satu Koivisto
Finlands våtmarker gömmer ett rikligt och mångsidigt arkeologiskt forskningsmaterial om tidigare befolkningars bosättning, näring och miljö. Det är ont om tid med forskningen, eftersom våtmarkernas arkeologiska kulturarv hotas av såväl klimatförändringen som dikning.
Pattijoen kastelli

Stenålderns kulturlandskap

22-09-2014
Teemu Mökkönen
Byggnadsgrunder och monumentalarkitektur - av vad består stenålderns kulturlandskap och hur kan man undersöka det?