Skydd av kulturmiljön

RSS

Artiklar

Är den byggda miljön en del av vårt kulturarv? 23.3.2018 13.23
I Finland har man för första gången med ett stort sampel undersökt människors attityder gentemot och uppskattning för kulturarvet. På basis av Kulturarvsbarometern uppskattar människor särskilt naturmiljön och landskap när de tänker på kulturmiljön, men vad är den byggda miljöns status?
Sanering och skydd av Brahestads rutplansområde 17.1.2018 10.59
Juho Rajaniemi
Liv och leverne till tomma utrymmen? 2.12.2012 13.00
Hella Hernberg
Publicerad 17.3.2016 kl. 13.33, uppdaterad 17.3.2016 kl. 13.33