Landsbygdslandskap

Artiklar RSS

Maisemanhoittalkoot Paraisten Jungfruskärillä. Kuva: Tuija Mikkonen.

Krattande av vårdbiotop – Talkoläger är ett bra sätt att bekanta sig med naturen

11-09-2018
Tuija Mikkonen
Talkoarbete har långa traditioner i Finland och t.ex. vårdbiotoper sköts på många ställen med hjälp av talkoarbete. Egentliga Finlands naturskyddsdistrikt och Forststyrelsens naturtjänster ordnade i juli 2018 ett talkoläger i Skärgårdshavets nationalpark på Jungfruskär i Houtskär.
Väderkvarn i Pargas

Gamla väderkvarnar som en del av kulturmiljön – de kvarvarande 650 kvarnarna måste bibehållas

30-08-2017
Kirsti Horn
Det finns ca 650 bevarade traditionella väderkvarnar i Finland. Enligt en uppskattning fanns det t.o.m. 20,000 av dem i slutet av 1800-talet. Hurudana var holkkvarnarna, fotkvarnarna och mamsellkvarnarna och vad hade sigillen att göra med kvarnarnas användning i krigstider?
Pielisen museo

Museet i Pielinen är ett exempel på nordkarelsk tradition

04-05-2011
Pinja Metsäranta
Friluftsmuseet i Pielinen i Lieksa visar upp mångsidig nordkarelsk byggnadstradition. På området finns tre gårdstun från olika tider, byggnader som berättar om skogsarbete och jordbruk samt brandredskap från det närliggande industriområdet.
Haapasaari

Sommarboendets kulturhistoria – veckoslutsstugor och andrahem

03-07-2009
Miikka Kurri
Under slutet av 1900-talet drömde hela folket om en sommarstuga och nya typer av förmånliga fritidsbostäder blev allmänna. I nuläget finns det en halv miljon fritidsbostäder i Finland, från de minsta små bastuna till gamla bondehemman och välutrustade andrabostäder.
Kuopion Linnanpellon asuinalue

Egnahemsboendets kulturhistoria

19-09-2008
Kirsi Saarikangas
Drömmen om en röd stuga med potatisland har bitit sig fast i många finländare och i Finland har man traditionellt bott i enfamiljshus, både på landet och i staden. Som begrepp är enfamiljshuset ett nytt fenomen.
Villa Palma Kokkolassa

Var mans rätt till sommarbostad

26-03-2006
Irma Lounatvuori
När man på 1800-talet längtade ut i naturen om somrarna uppstod villaområden kring städer och badorter samt vid stränderna. Så småningom förde medelklassen med sig timmerstugor och koloniträdgårdar.
Kanteleen kylä

Kulturlandskapet förändras

10-03-2006
Johanna Forsius
Grunden av ett kulturlandskap utgörs av markytans former och jordmån som med tiden formats av bosättning, jordbruk och trafik. I ett kulturlandskap ser man de olika skikten och förändringarna av mänsklig verksamhet genom tiden.
Varhainen tupa

Om utvecklingen av rumsindelningen i bostadshus

08-02-2006
Teppo Korhonen
I de tidigaste boningarna hade man eldstaden mitt i rummet, antingen en koja med ett rum eller i ett pörte. Senare utvecklades rumsindelningen och man började bygga förstugor och andra rum.
Fagervik

Modell för landsbygden – ståndspersonerna, föregångare inom byggnadskulturen

16-01-2006
Irma Lounatvuori
Det högsta ståndet bodde på samma plats i hundratals år, byggde och odlade och skapade sina egna kulturmiljöer. I herrgårdarna följde man med nyheter inom arkitektur och inredning och förmedlade detta till folket i sin omgivning.
Vaskion nuorisoseurantalo

Föreningshusen lever

17-11-2005
Leni Pakkala
Det finns ca 2600 föreningshus i Finland, de flesta i Nyland, Birkaland och Södra Österbotten. Föreningshusen är sin tids mångsidiga verksamhetscentrum samt scen för medborgaraktiviteter, evenemang och bröllop.

Publicerad 17-03-2016 kl. 13.29, uppdaterad 17-03-2016 kl. 13.29