Försvarsplatser

Artiklar RSS

Keuruun varuskunta

Mellersta Finlands garnisoner i ödemarken - Mellersta Finlands museums landskapliga inventeringsprojekt om det moderna byggnadsarvet

16-06-2014
Hanna Tyvelä och Sini Saarilahti
Ödemarksgarnisonerna är bebyggda område utanför stadsstrukturen vilka byggdes som självständiga samhällen. I samband med Försvarsmaktens strukturreform står ödemarksgarnisonerna i Keuru och Luonetjärvi i Mellersta Finland inför en förändring.
Porvoon Husholmenin saarilinna

De små träborgarna har fallit i stenborgarnas skugga

03-01-2006
Veli-Pekka Suhonen
De medeltida slotten i Finland var oftast helt eller delvis byggda i trä. Av träslotten finns numera endast vallar, vallgravar och stenrösen kvar, men de har tidigare varit lika stora och fina som stenborgarna.
Taistelukaivantoja Espoossa

Finland befästes av ryssarna i början av 1900-talet

09-12-2005
Ulla-Riitta Kauppi
Det politiska klimatet i Europa började skärpas inför det första världskriget. Ryssland upplevde Tyskland som ett hot som möjligen kunde attackera St. Petersburg varför man började bygga marina fort i Finska viken 1912.
Kukonharjun kanava

Fästningarna på 1800-talet

08-12-2005
Ulla-Riitta Kauppi
Tvisterna mellan Sverige och Ryssland på 1700 och 1800-talet ledde till en fortifikation av Östra Finland. De s.k. Suvorovkanalerna byggdes för marinbasen i Saimen. I mitten av 1800-talet ledde Krimkriget till byggarbeten i Sveaborg.
Hamina ilmasta

Fästningarna från medeltiden fram till 1800-talets början

08-12-2005
Ulla-Riitta Kauppi
Befästningen av Finland började på medeltiden då Sverige som representerade kyrkan och överheten i väst på 1200-talet grundade Åbo, Tavastehus och Kustö slott. Under de följande århundradena byggdes flera slott och borgar i Finland när Ryssland och Sverige kämpade om makten.

Publicerad 17-03-2016 kl. 13.25, uppdaterad 17-03-2016 kl. 13.25