Uutiset

24.10.2014 - Suomalaisten vanhojen puutalojen merkitystä omistajilleen tutkittu

Joni Rouskun pro gradu -tutkielma Olen aina halunnut asua täällä. Suomalainen vanha puutalo asumisunelmien kohteena, lohduttajana ja minuuden peilinä 1967–2013 selvittää vanhojen puutalojen merkitystä asukkailleen kuuden eri vuosikymmenen aikana. Tutkielma tehtiin Helsingin yliopistossa Suomen ja Pohjoismaiden historian oppiaineessa.
Lue lisää

20.10.2014 - Helsingin kaupunginmuseo inventoi Cityä

Syksyllä 2013 aloitettu Helsinki city -inventointi on saatu päätökseen. Pääkaupungin liikekeskustan inventointi keskitettiin liike- ja toimistorakennuksiin, jotka ovat valmistuneet vuosina 1945–1990. Inventointialueeksi rajattiin kaupungin liikekeskusta eli city.
Lue lisää

16.10.2014 - Kotkan uudessa kansallisessa kaupunkipuistossa yhdistyy joki- ja meriluonto sekä rakennusperintö

Kotkaan on perustettu uusi kansallinen kaupunkipuisto, johon kuuluu Suomenlahden merialueita, keskustan puistoja ja kortteleita sekä Kymijoen rantoja. Kansallisen kaupunkipuiston pinta-ala on noin 2 400 hehtaaria.
Lue lisää

13.10.2014 - Kaakkois‐Suomen arvokkaita maisema‐alueita esittelevät verkkosivut avattu

Kymenlaakson ja Etelä‐Karjalan arvokkaat maisema‐alueiden päivitys‐ ja täydennysinventoinnit ovat valmistuneet. Inventoinnit tehtiin Kymenlaakson ja Etelä‐Karjalan liittojen toimeksiannosta vuosina 2013‐2014. Inventoinnin tuloksia, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan arvokkaita maisema-alueita, esitellään syyskuussa avautuneella verkkosivustolla...
Lue lisää

9.10.2014 - Ensimmäiset opiskelijat valmistuneet rakennetun kulttuuriympäristön inventoijan täydennyskoulutuksesta

Tampereen kesäyliopisto järjesti pilottihankkeena rakennetun kulttuuriympäristön inventoijan täydennyskoulutuksen lukuvuonna 2013 – 2014. Koulutus toteutettiin yhteistyössä ympäristöministeriön, Museoviraston, Pirkanmaan maakuntamuseon ja Jyväskylän yliopiston Taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitoksen kanssa. Rahoitusta koulutukselle myönsi...
Lue lisää

6.10.2014 - Saamelaisalueista kertova Ealli biras on valittu vuoden kotiseututeokseksi

Päivi Maggan ja Eija Ojanlatvan toimittama Ealli biras – Elävä ympäristö – Saamelainen kulttuuriympäristöohjelma on valittu Vuoden kotiseututeokseksi. Voittajan valitsi Yleisradion kirjallisuustoimittaja Seppo Puttonen viiden finalistin joukosta. Finalistit valitsi Suomen Kotiseutuliiton nimittämä raati. Vuoden kotiseututeos julkistettiin Turun...
Lue lisää

2.10.2014 - Sivusto tutustuttaa muuttuvaan maalaismaisemaan

Keväällä avattu Muuttuva maalaismaisema -verkkosivusto kertoo valokuvin suomalaisen maalaismaiseman viimeaikaisista muutoksista. Sivusto pyrkii havainnollistamaan kuinka maaseutumme on muuttunut 2000-luvun aikana. Sivuston tavoitteena on herättää sekä kansalaiset että päättäjät pohtimaan maaseutumaiseman tilaa. Verkkosivuston on tuottanut Suomen...
Lue lisää

1.10.2014 - Julkaisu Outokummun rakennetusta ympäristöstä

Outokummun kaivosmuseon uusin julkaisu Outokummun taajaman kulttuuriympäristö kertoo kaivoskaupungin rakennetun ympäristön historiasta. Julkaisun on kirjoittanut tutkija Pekka Piiparisen.
Lue lisää

30.9.2014 - Museovirasto on julistanut haettavaksi vuoden 2015 harkinnanvaraiset valtionavustukset

Museovirasto on julistanut haettaviksi harkinnanvaraiset valtionavustukset ensi vuodelle. Haettavissa ovat museoiden harkinnanvaraiset valtionavustukset, valtionavustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin, avustus suomalaisen kulttuuriperinteen tallentamiseen, rakennusten entistämisavustukset ja tuki muinaisjäännösalueiden hoitoon sekä...
Lue lisää

29.9.2014 - Taas voit ottaa kantaa ja ideoida kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanoa

Kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanon tueksi kerätään jälleen palautetta Otakantaa.fi-palvelussa. Nyt kyselyn teemoina ovat teemoina ovat kestävä kehitys, maankäytön suunnittelu, lainsäädäntö sekä yhteistyö ja osallistuminen. Kysely on suunnattu erityisesti kulttuuriympäristön parissa työskenteleville, mutta siihen voivat vastata kaikki...
Lue lisääVanhemmat uutiset uutisarkistoissa

Kirjat

23.9.2014 - Uusi opaskirja vie lähiömetsien unohdetuille linnoitteille

Helsinkiä ympäröi valtava ensimmäisen maailmansodan aikainen linnoitusketju, jonka jykeviin jäänteisiin voi nyt tutustua helposti paikan päällä uuden opaskirjan avulla. Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunginmuseot ovat yhteistyössä julkaisseet tutkija John Lagerstedtin laatiman Viaporin maarintama -teoksen, johon on valikoitu 24 monille...
Lue lisää


Presidentinlinnan peruskorjaus

Urajärvenkartano uuden edessä

Suomenlinna Nooakin arkin restaurointi

Hikiän asemaa kunnostetaan

Porvoon tuomiokirkon korjaus

Uutiset 2014
Uutiset 2013

Uutiset 2012
Uutiset 2011
Uutiset 2010
Uutiset 2009
Uutiset 2008
Uutiset 2007
Uutiset 2006