20.12.2011

Hyvinvointi-Suomen rakennusperinnön jäljillä - liikenne ja infrastruktuuri syysseminaarissa Mobiliassa

Marraskuisessa seminaarissa pureuduttiin liikenteen synnyttämien ympäristöjen suojeluun, hoitoon ja kehittämispaineisiin liittyviin kysymyksiin.

Liikenteen ympäristöt puhuttavat kulttuuriympäristön parissa eri sektoreilla työskenteleviä ympäri Suomen. Puheenvuorot antoivat viitteitä siitä, miten monimuotoisia jälkiä toisen maailmansodan jälkeinen liikenteen ja infrastruktuurin kehitys on kulttuuriympäristöihin piirtänyt.

Tieliikenteen alan valtakunnallisessa erikoismuseossa Mobiliassa Kangasalla pidettyyn tapahtumaan osallistui runsaat 40 museo- ja kulttuuriympäristöalan asiantuntijaa. Syysseminaari jatkoi Lahden konserttitalossa maaliskuussa 2011 aloitettua, Rakennettu hyvinvointi -hankkeen yhteistyöverkostolle ja muille ammattilaisille suunnattua seminaarien sarjaa.

Liikenteen jälkiä kulttuuriympäristöissä

Ympäristövastaava Marketta Hyvärinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta kertoi esityksessään pilaantuneiden maiden ongelmista.  Hyvärinen käsitteli muun muassa huoltoasemien uudelleenkäytön edellytyksiä pilaantuneen maan luomien ongelmien näkökulmasta.

Mobilian puolelta tilaisuutta isännöinyt konsultti Martti Piltz käsitteli esitelmässään Mobilian monipuolista inventointi- ja kokoelmatyötä. Yleisökommenteissa painottui inventointien tietoarvon merkittävyys myös kokoelmatoimintaa laajemmalla kentällä – inventoinneilla on tärkeä asema suojeluun johtavan suunnittelun pohjatietona.

Museoviraston intendentti Kaija Kiiveri-Hakkarainen kertoi kahden esimerkin avulla suojeluviranomaisen näkökulmasta 1950-luvun linja-autoasemia koettelevista uhkista.  Todettiin, että hiljenevät, tilanpuutteesta kärsivät tai syrjäisinä koetut linja-autoasemat ovat työllistäneet museoviranomaisia 2000-luvulla monessa kaupungissa.

Seminaarissa paneuduttiin myös kaupunkikuvan nuoriin, autoliikenteen synnyttämiin elementteihin, kuten autokatoksiin ja risteysalueiden järjestämiseen. Tutkija Pekka Piiparinen Joensuun yliopistosta kertoi tekemästään Joensuun keskustan osayleiskaavaan liittyvästä kulttuuriympäristö- ja rakennushistoriallisesta selvityksestä.

Suunnittelijan näkökulman seminaariin toi arkkitehti Asko Takala Kirsti Sivén & Asko Takala Arkkitehdit Oy:stä. Arkkitehtitoimisto on laatinut Raision uuden keskustasuunnitelman, jossa konkretisoituvat muutospaineet alun perin 1960-luvun autoliikenteen ihanteiden mukaan muotoutuneen keskustarakenteen muuttamiseksi paremmin nykytarpeita vastaaviksi.

Yhteistyöstä voimaa

Seminaarissa todettiin, että aiheesta on hyvä käydä keskustelua myös jatkossa. Kokemuksia jakamalla ja tietopohjaa lisäämällä voidaan saavuttaa pitkäkestoisempia tuloksia.

Liikennehistoriaa pidettiin tallentamisen ja vaalimisen arvoisena, joskin liikenteen ja infrastruktuurin ympäristöjen tunnistaminen ja arvottaminen vaatii pohjakseen paljon tietoa. Toisekseen liikennehistorian jälkeensä jättämien ongelmien, kuten pilaantuneen maan synnyttämien kustannusten ratkaiseminen voi olla vaikeaa.

Nuoret ympäristöt puhuttavat juuri nyt monia: vastaavia teemaan liittyviä hankkeita on käynnissä myös Museoviraston ulkopuolella.

Aura Kivilaakso

Rakennettu hyvinvointi -hanke [Museovirasto]TapahtumakalenteriTapahtumakalenteri
Lisää tapahtuma

Seminaari järjestettiin Kangasalla tieliikenteenalan valtakunnallisen erikoismuseon Mobilian Talonpojansalissa. Jonas Malmberg
Seminaari järjestettiin Kangasalla tieliikenteenalan valtakunnallisen erikoismuseon Mobilian Talonpojansalissa. Jonas Malmberg
Konsultti Martti Piltz esittelee  Mobilian monipuolista toimintaa. Kuvassa yksityisasiakkaan auto entisöitävänä. Jonas Malmberg
Konsultti Martti Piltz esittelee Mobilian monipuolista toimintaa. Kuvassa yksityisasiakkaan auto entisöitävänä. Jonas Malmberg
Esineitä varastoituna Mobilian kokoelmatiloissa. Jonas Malmberg
Esineitä varastoituna Mobilian kokoelmatiloissa. Jonas Malmberg