Kulttuuriympäristöalan koulutus ja tutkimus

Kulttuuriympäristö on laaja käsite, johon liittyviä teemoja tutkitaan monella alalla. Monitieteinen kulttuuriympäristön käsitteeseen sidottu tutkimus on vasta vakiintumassa, mutta alan ydinkysymyksiä on käsitelty esimerkiksi maisemantutkimuksessa jo pitkään. Vuonna 2014 perustetun Kulttuuriympäristötutkimuksen seuran tehtävänä on tuoda alan osaajia yhteen sekä edistää alan tutkimuksen kehitystä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Kulttuuriympäristö-nimikkeen alla tehty tutkimus on Suomessa ollut perinteisesti hallintoa tukevaa tutkimusta, jossa ovat korostuneet esimerkiksi museologian, arkeologian, kansatieteen ja arkkitehtuurin näkökulmat. Kulttuuriympäristöjä sivuavaa ja alan teoria- ja käsitepohjaa kehittänyttä perustutkimusta on tehty vuosikymmenien ajan esimerkiksi kulttuurimaantieteessä, taidehistoriassa, ympäristöhistoriassa, kulttuurien tutkimuksessa, maisemaekologiassa, ympäristöpsykologiassa, ympäristöestetiikassa, maisema-arkkitehtuurissa sekä maisemantutkimuksen oppiaineessa. Kulttuuriympäristötutkimukseksi voikin määritellä kaiken ihmisen toimintaa ja sen muodostamia tiloja ja ympäristöjä käsittelevän tutkimuksen.

Kulttuuriympäristöalan koulutustarpeeseen vastaa vuonna 2014 alkanut Jyväskylän yliopiston taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen toteuttama laaja-alainen ja monitieteinen Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutus (KUOMA).

Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisterikoulutuksen ohella Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on lukuisia opintokokonaisuuksia, jotka antavat valmiuksia tehdä kulttuuriympäristöalan tutkimusta ja muita alan töitä. Turun yliopiston kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma tarjoaa opintokokonaisuuksia kandidaattikoulutuksesta jatko-opintoihin. Maisemantutkimuksen oppiaineesta valmistuneita kulttuuriympäristöalan asiantuntijoita toimii esimerkiksi Museovirastossa, Metsähallituksessa ja kuntien kulttuuriympäristöasiantuntijoina.

Kulttuuriympäristöalaa sivuavat myös monet ympäristöpolitiikan, yhdyskuntasuunnittelun, maisema-arkkitehtuurin, maisemasuunnittelun ja konservoinnin opintokokonaisuudet sekä Helsingin yliopiston koordinoiman Kaupunkiakatemian kaltaiset verkostopohjaiset sivuainekokonaisuudet. Lisäksi suunnitteilla on täydennyskoulutusta kulttuuriympäristöön liittyviä teemoja käsitteleville asiantuntijoille.

Lisätietoja alan koulutuksesta ja sitä sivuavista opintokokonaisuuksista saa niitä järjestävistä korkeakouluista.

Julkaistu 4.12.2015 klo 13.45, päivitetty 11.10.2019 klo 14.43