Alueelliset kulttuuriympäristötoimijat

Eri puolilla Suomea alueelliset toimijat ovat oman kulttuuriympäristönsä ja rakennusperintönsä asiantuntijoita. Esimerkiksi maakuntamuseot ohjaavat ja neuvovat paikallismuseoita ja muita toimijoita kulttuuriympäristöön liittyvissä kysymyksissä. Maakunta- ja kaupunginmuseot tarjoavat usein tietoa kulttuuriympäristöstä myös kaikille avointen verkkopalveluiden ja -näyttelyiden muodossa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö- eli ELY-keskukset osallistuvat omien alueidensa kulttuuriympäristön hoitoon muun muassa toimimalla yhteistyökumppanina ja myöntämällä rahoitusta. Monella alueella toimii kulttuuriympäristön työryhmiä, joissa eri tahot yhdessä pohtivat ympäristön hoitoa ja sen kehittämistä. Mukana voivat olla museoiden ja ELY-keskusten lisäksi maakuntien liitot ja Metsähallitus.

Myös kunnilla on keskeinen rooli kulttuuriympäristön hoidossa. Ne vastaavat muun muassa alueensa maankäytön suunnittelusta, rakentamisen ja rakennusten purkamisen valvonnasta, maisemaluvista, kulttuuri- ja koulutoimesta ja ne omistavat kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita.

Alalla toimii lisäksi lukuisia yhdistyksiä ja järjestöjä, jotka huolehtivat kohteista, vaikuttavat kaavoitukseen ja ottavat kantaa. Yhdistyksiä toimii niin paikallisella, alueellisella ja kuin valtakunnallisella tasolla. Eri puolilla Suomea toimii useita korjausrakentamiskeskuksia, jotka neuvovat erityisesti rakennusperinnön hoidon kysymyksissä.

Julkaistu 11.12.2015 klo 13.36, päivitetty 5.4.2016 klo 13.03