Nuorten parissa

Nuorisotyön kautta kulttuuriympäristökasvatus tavoittaa nuoret erinomaisesti. Mahdollisuus tutustua ja toimia omassa lähiympäristössä vapaa-ajalla antaa toiminnalle hedelmällisen lähtökohdan. Positiiviset kokemukset omasta lähiympäristöstä ja siihen vaikuttamisesta ovat nuorisotyössä keskeisiä.

Nuoria skeittipuistossa.
Lähiympäristö ja siihen vaikuttaminen ovat tärkeitä nuorille. © Kuva: Jussi Pakkala.

Erilaisissa kerhoissa ja harrastuksissa, kuten partiossa ja 4H-toiminnassa, kulttuuriympäristökasvatus nivoutuu mukaan nuorten kasvatustyöhön. Toteutukset voivat vaihdella yksittäisistä ohjelmista suurempiin tempauksiin ja projekteihin.

Nuorison parissa toimimiseen arvokasta apua, vinkkejä ja aineistoja tarjoavat mm. Suomen Ympäristökasvatuksen seura, MAPPA-materiaalipankki sekä Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura. Hyvät käytänteet, onnistuneet toteutukset ja innostavimmat ideat leviävät myös verkostoitumisen ja vertaistiedotuksen kautta.

Julkaistu 24.11.2015 klo 12.53, päivitetty 18.10.2019 klo 16.27