Maisemanhoito

Maisema muuttuu jatkuvasti. Maisemanhoito on tapa ohjata muutosta ja sopeuttaa sitä maiseman historialliseen kehitykseen ja arvoihin. Maisemanhoito on myös keino ylläpitää maiseman laatua, sillä se sitouttaa ihmisiä omaan maisemaansa ja mahdollistaa keskustelun siitä, millainen on hyvä maisema.

Lmapaita laiduntamassa Korteniemen perinnetilalla.
Lampaiden laiduntaminen on yksi maisemanhoidon keinoista, jolla maisema pysyy avoimena ja ruohovaltaisena. © Kuva: Antti Below, YHAn kuvapankki.

 

Maisemanhoitoa ovat kaikki maiseman laatua parantavat toimenpiteet. Ne voivat olla kertaluontoisia tai jatkuvia, ja niiden mittakaava voi vaihdella paikallisesta maiseman kunnostuksesta laaja-alaisiin, monia toimijoita yhdistäviin hankkeisiin. Hankkeiden sisältö, tavoitteet ja toteuttajat vaihtelevat maiseman erityispiirteiden, hoitotarpeen sekä paikallisten asukkaiden aktiivisuuden perusteella.

Ympäristöministeriö voi perustaa luonnonsuojelulain mukaisia maisema-alueita, eli maisemanhoitoalueita, paikallisten toimijoiden ja ELY-keskusten aloitteesta. Maisemanhoitoalueiden hoito perustuu maanomistajien sekä paikallis-, alue- ja ympäristöhallinnon edustajien yhdessä laatimaan hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Suomessa on neljä valtakunnallista ja kaksi maakunnallista maisemanhoitoaluetta.

Laajoja, maakuntatasolla toteutettavia tai maakuntarajat ylittäviä maisemanhoitohankkeita toteuttavat yleensä ELY-keskukset yhteistyötahoineen. Näissä hankkeissa yhdistetään tutkimustietoa, neuvontaa ja monenlaisia maisemanhoitotöitä. Hankkeiden toteuttamiseen ja rahoittamiseen osallistuu useimmiten monia yhteistyötahoja.

Pienet maisemahankkeet keskittyvät yleensä kylä- tai tilatasolle. Paikallistason maisemanhoitoon on mahdollista hakea esimerkiksi Leader-rahoitusta sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tukia. Myös kehittämisohjelman ympäristötuella rahoitettava perinnebiotooppien hoito on tärkeä osa paikallista maisemanhoitoa. Maisemanhoitoa voidaan edistää myös rakennusperintökohteille ja saaristoalueille myönnettävien valtionavustusten avulla. Tuesta riippuen hakijana voivat olla joko yksityishenkilöt tai yhteisöt, kuten kylä- ja kaupunginosayhdistykset.

Maisemanhoidon tueksi on suunniteltu useita oppaita. Lisäksi maisemanhoitoon on mahdollista saada asiantuntija-apua esimerkiksi ELY-keskuksilta, ProAgrialta sekä Maa- ja kotitalousnaisilta.

Julkaistu 4.12.2015 klo 14.17, päivitetty 17.9.2019 klo 16.06