Diehtu sámegillii

Dáid siidduin gávnnat dieđu Eurohpá kulturbirasbeivviin sámegillii.

Tain siijđoin tun kaavnah tiäđu Euroop kulttuurpirâspeeivijn sämikielân.

Täin seeidain kaaunak teâđ Euroopp kulttuurpirrõspeeiʹvin sääʹmǩiõʹlle.

Julkaistu 16.4.2018 klo 14.39, päivitetty 10.12.2020 klo 13.05