Suomalaiselle Adoptoi monumentti -hankkeelle Euroopan kulttuuriperintöpalkinto

Uutinen 11.4.2016 klo 11.53

Euroopan komission myöntämä EU:n kulttuuriperintöpalkinto / Europa Nostra -palkinto on myönnetty 2016 tamperelaiselle Adoptoi monumentti -hankkeelle. Palkinto on kulttuuriperintöalan korkein kunnianosoitus Euroopassa ja samaan aikaan suomalaisen hankkeen kanssa palkittiin 27 muuta hanketta tai kohdetta eri puolilta Eurooppaa.

Europa Nostra palkitut 2016
 

Pirkanmaan maakuntamuseon käynnistämä Adoptoi monumentti -toiminta kannustaa kansalaisia adoptoimaan lähiympäristössään sijaitsevia kulttuurihistoriallisesti merkittäviä kohteita, hoitamaan niitä ja ottamaan ne uudelleen käyttöön. Vaikka adoptoijat eivät omista hoitokohteitaan, he ottavat vastuun niiden ylläpidosta ja seuraavat niiden kuntoa. Muistomerkkien hoidon lisäksi he tutkivat niiden historiaa ja järjestävät kohteilla erilaisia tapahtumia ja lisäävät siten paikallisyhteisöjen tietämystä omasta kulttuuriperinnöstään. Adoptoidut kohteet ovat usein olleet vuosikausia hylättyinä. Uusi toimintamuoto auttaa palauttamaan ne yhteisöissään jälleen näkyviksi ja korostaa niiden merkitystä.

”Adoptoi monumentti on luova tapa saada paikalliset asukkaat aktiivisesti mukaan paikallisen kulttuuriperinnön hoitoon ja vaalimiseen sekä edistää pienempien rakennusten suojelua. Kohteiden laaja valikoima ja eri aikakausien edustus kertovat toiminnan kattavasta luonteesta. Toiminta myös edustaa kestävää kehitystä”, tuomaristo painotti.

Adoptoi monumentti -toiminta leviää Suomessa

Adoptoi monumentti on kasvanut nopeasti ja nauttii melkoisesta suosiosta Suomessa. Uusia kohteita otetaan mukaan jatkuvasti ja toiminta on vähitellen alkanut levitä koko maahan, kuten Keski-Suomeen ja pääkaupunkiseudulle.

Pirkanmaan maakuntamuseon ammattilaiset tukevat vapaaehtoisia kohteiden hoitotyössä ja rakennusten kunnostustöissä apuna käytetään konservoinnin asiantuntijoita.

”Yhdistämällä vapaaehtoisten innostus ja ammattilaisten asiantuntemus on saatu, vaatimattomasta budjetista huolimatta, aikaan uskottava ja tehokas toimintamuoto, jolla on ollut merkittävä vaikutus", tuomaristo totesi.

"Tämä palkinto on osoitettu kaikille toiminnassa mukana oleville ja kunnioittaa niitä suuria ponnistuksia, jotka he ovat tehneet edistäessään hyvää, aktiivista kansalaisuutta ja rohkaistessaan paikallisia yhteisöjä ottamaan omakseen kulttuuriperintöään.”

Mielenkiintoinen ja tärkeä osa Adoptoi monumentti -toimintaa on sen mahdollisuus tuoda kulttuuriperintökohteita ja maahanmuuttajia lähemmäksi toisiaan tarjoamalla lyhytaikaista mutta mielekästä tekemistä turvapaikanhakijoille sekä samalla edistää suomalaisen kulttuuriperinnön ymmärtämystä.

Palkintoja vuodesta 2002 asti

Euroopan unionin kulttuuriperintöpalkintoja / Europa Nostra -palkintoja on jaettu vuodesta 2002 lähtien. Vuoden 2016 palkinnonsaajat esittelevät hankkeitaan toukokuussa Madridissa kulttuuriperintötapahtuma European Heritage Congressin yhteydessä ja palkinnon saajien joukosta valitut seitsemän Grand Prix -voittajaa saavat 10 000 euron rahapalkinnon.

Lisätietoja ja kaikki vuonna 2016 palkitut Europa Nostra Finlandin verkkosivuilta.