Pohjoismaista hankerahaa tarjolla maisema- ja ympäristöhankkeille

Uutinen 5.4.2016 klo 15.15

Pohjoismaiden ministerineuvoston TEG-ryhmä (Terrestra ekosystemgruppen, maaekosysteemit) on avannut haun vuoden 2017 hankerahoitusta varten. Tämän vuoden painopistealueina ovat biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut kaupunkiympäristöihin liittyen. Hakuaika päättyy 15.6.2016.

Hankerahoitusta voi nyt avatussa haussa hakea yksivuotisille maisema- tai ympäristöhankkeille vuodelle 2017. Hankkeet voivat koskea esimerkiksi taajamien lähiluonnon virkistyskäyttöä, vihreitä toimenpiteitä ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi tai viherkäytäviä. Hankkeissa olisi hyvä ottaa huomioon myös tasa-arvo- ja kotouttamisnäkökohtia. Rahoitettavissa hankkeissa tulisi olla yhteistyötä kolmen Pohjoismaan tai lähialueen maan välillä.

Maaekosysteemien työryhmä (TEG) on Pohjoismaiden ympäristöasiain ministerineuvoston alainen työryhmä, joka rahoittaa oman alansa pohjoismaisia hankkeita. Ryhmän tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysähtymistä ja sitä, että elinvoimaiset ekosysteemit tuottavat jatkossakin hyvinvoinnin ja talouskasvun kannalta välttämättömiä palveluja. Työryhmän päähuomio on luonnonsuojelussa, luonnon monimuotoisuudessa ja ekosysteemeissä. Työ kattaa myös luonnon virkistyskäytön, luonnonmaiseman ja kulttuuriympäristön sekä ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden välisen suhteen.

Lisätietoja ja hakuilmoitus Pohjoismaiden ministerineuvoston verkkosivuilla.