Museoteitä, siltoja ja majakoita – liikenneverkon arvokkaita kohteita hoidetaan suunnitelmallisesti ja huolella arvottaen

Uutinen 23.11.2017 klo 12.08
Koskensaaren ratasilta
Kuvakaappaus Liikenneviraston julkaisusta, Koskensaaren ratasilta rataosalta Haapamäki–Jyväskylä. © Kuvaaja: Simo Toikkanen.

 

Suomen liikenneverkon kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ovat museo- ja perinnekohteita eri väylätyypeiltä ja eri puolilta maata. Arvokohteita ovat esimerkiksi maanteiden museotiet ja -sillat ja rautatieverkon historiaan liittyvät museosillat ja -rautatiet. Vesiväylien vaiheista puolestaan kertovat museokanavat, majakat ja merimerkit.

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat liikenneväylät yhdistivät Suomen eri alueita toisiinsa ja kertovat säilyessään liikenteen historiasta ja kehityksestä. Esimerkiksi museosillat edustavat oman aikakautensa edistyksellistä rakennustekniikkaa. Museotiet, -sillat ja -kanavat ovat tärkeä osa kulttuuriympäristö ja niitä kannattaa vaalia ja hoitaa.

Hoitoa harkiten ja kohteita arvioiden

Väyläverkon arvokkaiden kohteiden säilyttämisestä vastaa Suomessa Liikennevirasto. Arvokohteiden ominaispiirteet otetaan huomioon väylien hoidossa pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Kohteiden valinnan kriteereitä ja kohteiden arvottamista on vastikään arvioitu tuoreessa selvityksessä.

Liikenneviraston selvityksessä uudet kriteeristöt laadittiin nykyisten, aiemmissa arvokohteiden valinnoissa käytettyjen kriteerien pohjalta. Liikenneviraston toimia kulttuuriympäristökohteiden parissa valotettiin katsauksella aihetta koskevaan lainsäädäntöön, strategioihin ja linjauksiin. Päivityksessä hyödynnettiin Metsähallituksen arvotusavain-nimistä menetelmää.

Arvokkaina pidettyjen väyläkohteiden valinnoissa otetaan huomioon muun muassa niiden historia ja kehitys, kansainväliset sopimukset ja kulttuuriympäristön suojeluun liittyvät ominaisuudet.  Selvityksessä myös testattiin arvotuskriteereitä väyläverkon kohteilla, kuten Paltaniementien museotiellä Kajaanissa ja Suomenlahden ja Saaristomeren majakoilla. 

Tutustu Liikenneviraston väyläverkon arvokohteisiin ja niiden arvottamiseen: