Meidän JKL -näyttely esittelee Jyväskylää nuorten silmin

Uutinen 8.5.2020 klo 12.27
Nuori nainen makaa sohvalla lukemassa.
Uutisen kuvat ovat Meidän JKL -näyttelyn valokuvia. © Kuva: Mari

Kaikkien kaupunki! -hanke sopeutui COVID-19 tilanteeseen ja toteutti yhteistyössä Jyväskylän kaupungin nuorten Kuvasta Viestiksi -pajan kanssa valokuvanäyttelyn. Alun perin Jyväskylän kävelykadulle suunniteltu pop up -näyttely muuntui kevään poikkeustilan seurauksena verkkonäyttelyksi ja saa toivottavasti nyt entistä laajemman yleisön.

Näyttely sekä aihetta käsittelevät tarinat ovat katsottavissa osoitteessa:

Näyttely esittelee Jyväskylää nuorten silmin 

Näyttelyyn on koottu tarinoita ja valokuvia siitä, miltä Jyväskylän kaupunkiympäristö näyttää seitsemän nuoren valokuvaajan näkökulmasta.

Yhteisöllisyyden puute on yksi näyttelyn voimakkaimmista viesteistä. Se toistuu etenkin jaksamista ja yksinäisyyttä kuvaavissa kirjoituksissa ja näihin liitetyissä valokuvissa.

Meidän JKL Yksinäisyys teema
© Kuva: Suvi

Osallistavasta valokuvauksesta osallistavaan kaupunkisuunnitteluun?

Näyttelyyn johtaneen valokuvausprosessin tarkoituksena oli tukea osallistavan valokuvauksen menetelmin nuorten kuvallisen itseilmaisun kehittymistä. Samalla haluttiin kerätä nuorten kokemustietoa siitä, miten kaupunki- ja lähiympäristö heille näyttäytyy.

”Näyttelyssä korostuu voimakkaasti elävä kaupunkiympäristö, lähiluonnon merkitys, mutta myös yhteisöllisyyden puute sekä yksinäisyys. On tärkeää toteuttaa menetelmällisesti erilaisia nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen tapoja, jotta saamme kerättyä erilaisia näkökulmia nuorten arjen monimuotoisuudesta”, toteaa Kaikkien Kaupunki! -hankkeen projektipäällikkö Jaakko Tuominen.

Hankkeessa keskustellaan seuraavaksi Jyväskylän päättäjien ja kaupunkiympäristön suunnittelijoiden kanssa näyttelyn tuloksista ja kuinka ne voitaisiin huomioida kaupungin suunnittelussa.

Mikä Kaikkien kaupunki! -hanke?

Kaikkien kaupunki! -hankkeen tavoite on tukea nuorten aktiivista osallistumista oman lähiympäristön kehittämiseen ja edistää nuorten omaa ympäristöään koskevan tiedon ja näkemysten tuomista osaksi kaupunkien suunnitteluprosesseja.

Hanketta koordinoi Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.

Yhteistyökumppaneina ovat Jyväskylän, Kouvolan ja Lappeenrannan kaupungit, Arkkitehtuurin tiedotuskeskus Archinfo sekä Suomen ympäristöopisto SYKLI.

Hanke jatkuu vuoteen 2021 saakka.

Lisätietoja

Projektipäällikkö, Kaikkien kaupunki! -kehittämishanke, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura,
Jaakko Tuominen, jaakko.tuominen@kulttuuriperintokasvatus.fi, +358 40 801 90 69

Meidän JKL -valokuvanäyttely:
https://www.meidanjkl.net/

Kaikkien kaupunki! -hankkeen verkkosivut:
https://www.kulttuuriperintokasvatus.fi/kaikkienkaupunki/

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran uutinen: Digitaalisessa meidän jkl -valokuvanäyttelyssä nuoret valokuvaajat tutkivat suhdettaan kaupunkiympäristöön