Kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimuksen selvitys toi esiin alan vahvuudet ja tulevaisuudennäkymät

Uutinen 10.3.2017 klo 10.12
selvitys
© Kuvituskuva

Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry toteutti syksyllä 2016 esiselvityksen Suomessa tehdystä kulttuuriympäristö- ja maisematutkimuksesta. Esiselvitys kertoo muun muassa, mitkä alat ja tahot tekevät tutkimustyötä kulttuuriympäristön- ja maisematutkimuksen piirissä, mitä painopisteitä ja katvealueita kulttuuriympäristöjä käsittelevään tutkimukseen liittyy ja miten tutkijat näkevät alan tulevaisuuden.

Kulttuuriympäristöntutkimus tuottaa yhteiskunnallisesti tärkeää tietoa

Kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimuksen alojen vahvuuksina koettiin laaja-alaisuus, tieteidenvälisyys, kansainvälisyys, yhteiskunnallisten prosessien ymmärtäminen ja ongelmien ratkaisuosaaminen, yhteiskunnallisuus laajemmassa merkityksessä sekä ajankohtaisuus. Vastaajien mukaan kulttuuriympäristöön ja maisemantutkimukseen liittyvillä aloilla on kyky reagoida nopeasti muuttuneessa ja muuttuvassa toimintaympäristössä.

Yhteiskunnallisen ilmapiirin koettiin vastauksissa suosivan niin kutsuttuja kovia tieteitä, joita vastaan taiteen ja kulttuurintutkimus joutuvat kamppailemaan. Useassa vastauksessa nousi esille se, että kulttuuriympäristöala tarvitsisi enemmän yhteiskunnallista arvostusta osakseen, minkä esille nostamisella tutkijoilla on oma vastuunsa.

Tutkijat toivovat lisää keskustelua ja ovat huolissaan taloudellisista resursseista

Vastaajien mukaan kulttuuriympäristöjen arvottamisesta tulisi käydä enemmän keskustelua, samoin kuin poliittisten päätösten vaikutuksesta käytännössä ympäristöön. Hallinnollisiin päätöksiin vaikuttaville selvityksille tulisi määritellä entistä tarkemmat laadulliset ja määrälliset ehdot. Osa vastaajista oli huolissaan kulttuuriympäristökäsityksen tulevaisuudesta erityisesti poliittisen tahtotilan kannalta. Kulttuuriympäristö- ja maisemantutkimuksen alan mahdollisuudet voitaisiin nähdä entistä selkeämmin laajemmassa kontekstissaan.

Vastaajat näkivät tulevaisuudessa vähemmän työmahdollisuuksia kulttuuriympäristöön ja maisemantutkimukseen liittyvillä aloilla. Useat vastaajat olivat huolissaan taloudellisten resurssien riittämättömyydestä. Ympäristöhallinnon resurssit heikkenevät ja korkeakoulujen rahoitusta leikataan jatkuvasti.

Matkailu tuo lisää sovellustarpeita tutkimustiedolle kulttuuriympäristöistä

Vastaajat kokevat, että kiinnostus omaa tutkimuskohdetta kohtaan koetaan olevan kasvussa ja oma ala näyttäytyy yhteiskunnallisesti relevantin tiedon ja koulutuksen tuottaja vastaisuudessakin. Useamman vastaajan mukaan matkailu ja turismi tulevat luomaan sovellustarpeita ja kulttuuriympäristöt tullaan muutenkin näkemään alueiden vetovoimatekijöinä.

Tutustu selvitykseen: Esiselvitys - Kulttuuriympäristöalan tutkimus Suomessa

Aiemmin tässä palvelussa:
19.9.2016 Selvitys kulttuuriympäristön ja -maisemantutkimuksesta käynnissä