Jussarössä etsitään Hanneke Vromen hylkyä

Uutinen 14.6.2016 klo 14.00

Raaseporin Jussarön karikkoisia vesiä voidaan hyvällä syyllä kutsua laivaloukuksi. Ne koituivat kohtaloksi myös laivuri Hanneke Vromen holkille, joka on mahdollisesti uponnut Jussarön eteläpuolla olevalle vesialueelle vuonna 1468. Rauno Koivusaari ilmoitti hylyn löytymisestä Museovirastolle tammikuussa 2015 ja hylyn etsinnät aloitettiin viime kesänä. Etsinnät jatkuvat 13.-23.6.2016, kun Museovirasto tekee meriarkeologisia kenttätöitä Jussarön alueella.

Jussarön laivaloukku Museovirasto
Jussarön laivaloukku kauniina ja tyynenä päivänä. Poijut ovat merkkejä paikoista, joista näytteitä otettiin syksyllä 2015. © Kuva: Päivi Jantunen, Museovirasto (AKMA201501:23)

Raaseporin Jussarö on ollut merkittävien purjehdusreittien varrella jo vuosisatojen ajan. Sen sivuitse kulki jo keskiajalla väylä, joka johti Raaseporin linnalle. Maankohoamisen myötä linnalle ei enää meriteitse pääse, mutta vesiliikennettä on alueella edelleen. Jussarön aluetta voidaan hyvällä syyllä sanoa laivaloukuksi. Karikkoisilla vesillä on tapahtunut lukuisia haaksirikkoja usean vuosisadan aikana ja siksi myös laivanhylkyjä ja niiden osia löytyy useita.

Myrskyssä uponnut Hanneke Vromen holkki

Yksi tunnetuimpia Raaseporin vesialueella tapahtuneista merionnettomuuksista on laivuri Hanneke Vromen aluksen haaksirikko marraskuisessa myrskyssä vuonna 1468. Alus oli matkalla Lyypekistä Tallinnaan mukanaan noin 200 henkilöä sekä arvokas lasti: mm. kalliita kankaita, hunajaa, vaatteita, reininguldeneita, koruja ja jopa muutamia maalauksia. Haaksirikko oli aikansa suurimpia merionnettomuuksia Itämerellä.

Jussarö näytteenotto hylystä Museovirasto
Vuonna 2015 Museoviraston tutkijat kävivät ottamassa ajoitusnäytteet kolmesta hylyn osasta. © Kuva: Minna Koivikko, Museovirasto (AKMA201501:7).

Viime vuonna Museovirasto ja SubZone Oy dokumentoivat ja ajoittivat Jussarön kaakkoispuolella hylyn osia, joiden oletettiin kuuluvan Hanneke Vromen alukseen. Tutkittu hylky osoittautui kuitenkin 1700-luvun ensimmäisellä puoliskolla rakennetuksi alukseksi. Hanneke Vromen holkki jäi edelleen löytämättä.

Tänä kesänä Museovirasto tekee meriarkeologisia kenttätöitä Jussarön alueella 13.–23.6.2016. Kenttätyöt tehdään yhteistyössä Suomen meriarkeologisen seuran, sukellusseura H2O:n ja Hanneke Vromen holkin jäänteistä ilmoittaneiden sukeltajien kanssa.

Tarkoituksena on paitsi jatkaa Hanneke Vromen aluksen hylyn etsintöjä, myös kartoittaa laivaloukkualuetta sekä dokumentoida alueen hylkyjä. Suomesta tunnetaan alle kymmenen keskiajalle ajoittuvaa hylkylöytöä, joten Hanneke Vromen aluksen löytyminen olisi keskiajan tutkimuksellemme erittäin merkittävä lisä.

Lisätietoja Museoviraston verkkosivuilta.