Hollolan keskiaikainen kirkko ympäristöineen on vuoden 2016 perinnemaisema

Uutinen 9.2.2016 klo 13.55
Hollolan keskiaikainen kirkko ympäristöineen valittiin vuoden 2016 perinnemaisemaksi. Kuva: Helena Raikas.
Hollolan keskiaikainen kirkko ympäristöineen valittiin vuoden 2016 perinnemaisemaksi. © Kuva: Helena Raikas.

Maatiainen ry on valinnut vuoden 2016 perinnemaisemaksi Hollolan kirkon ja sen ympäristön. Valinnassa painoivat alueen merkittävät kulttuurihistorialliset sekä maisema- ja luontoarvot. Hollolan kirkkoympäristö on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi.

Hollolan kirkko, joka on Hämeen keskiaikaisista kivikirkoista merkittävin, sijaitsee Vesijärven rannalla, esihistoriallisen Kapatuosian linnavuoren juurella. Kirkon itäpuolella avautuu laaja, tasapainoinen viljelymaisema. Hollolan kirkonseutu on osa Kastari-Hatsina-Kutajoen valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta.

Uhanalainen keltamatara sekä ketoneilikka kasvavat runsaslukuisina Hollolan hautausmaan niityllä. Kuva: Helena Raikas.
Uhanalainen keltamatara sekä ketoneilikka kasvavat runsaslukuisina Hollolan hautausmaan niityllä. © Kuva: Helena Raikas.

Pyhälle Marialle omistettu noin 500 vuotta vanha harmaakivikirkko ja sen lähiympäristössä sijaitseva Engelin piirtämä, komea kellotapuli hallitsevat maisemaa maamerkin tavoin. Vanhaan kirkkotarhaan liittyy hautausmaa, jonka laidassa on kasvilajistoltaan erittäin rikas niitty. Sen huomionarvoisimpia lajeja ovat uhanalainen keltamatara, ketoneilikka, pölkkyruoho, kissankello ja ahopukinjuuri. Hautausmaalla ja sen ympäristössä järjestetään vuosittain opastettuja kasvikierroksia.

Arvokas osa kirkonkylän kulttuurimaisemaa ovat kansallisromanttinen, yli satavuotias kunnantupa sekä keskiajalta periytyvällä paikalla sijaitseva pappila, joka toimii nykyisin seurakunnan tilana. Kirkon lähettyvillä sijaitsee myös Hollolan kotiseutuyhdistyksen ylläpitämä kotiseutumuseo, johon kuuluu esinemuseo ja kymmenen rakennuksen ulkomuseo.

Hollolan seurakunnalle myönnettiin vuonna 2013 Kirkon ympäristödiplomi, jota hakenut seurakunta sitoutuu kantamaan ympäristövastuuta ja kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta

jatkuvasti paremmaksi. Ympäristöasiat huomioidaan esimerkiksi hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa pyrkimällä lisäämään luonnonmukaisesti hoidettuja alueita ja suosimaan ympäristöystävällisempiä hoitomenetelmiä.

Valitsemalla vuosittain Vuoden perinnemaiseman Maatiainen ry haluaa kiinnittää huomiota arvokkaisiin suomalaisiin kulttuurimaisemiin sekä edistää niiden säilymistä. Maatiainen - Det lantliga kulturarvet ry on valtakunnallinen yhdistys, joka pyrkii säilyttämään vanhat viljely- ja koristekasvit sekä alkuperäiset kotieläinrodut eli maatiaiskasvit ja -eläimet. Yhdistys myös vaalii perinnemaisemia.