Helsinki-Malmin lentoasema on yksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta 2016

Uutinen 16.3.2016 klo 15.00

Ererouykin arkeologinen kohde ja Ani Pemzan kylä Armeniassa, Tallinnan Patarein merilinnoitus Virossa, Helsinki-Malmin lentoasema Suomessa, Colbertin kääntösilta Dieppessä Ranskassa, Kampos Khioksella Kreikassa, Pyhän Antonius Padovalaisen luostari Extremadurassa Espanjassa sekä Hasankeyfin muinaiskaupunki ympäristöineen Turkissa on nimetty Euroopan seitsemäksi uhanalaisimmaksi kulttuuriperintökohteeksi 2016. Kulttuuriperintöorganisaatio Europa Nostra ja Euroopan investointipankin instituutti tiedottivat valinnasta tänään.

Malmi on ainoa vapaan aikataulun kansainvälinen lentoasema 150 kilometrin säteellä Helsingistä. Siellä vierailee usein yleistymässä olevia kevyitä liikesuihkukoneita.
Malmi on ainoa vapaan aikataulun kansainvälinen lentoasema 150 kilometrin säteellä Helsingistä. Siellä vierailee usein yleistymässä olevia kevyitä liikesuihkukoneita. © Kuva: Tuomas Kuosmanen.

Listalle valittu Helsinki‐Malmi on 1930-luvun puolivälissä rakennettu kansainvälinen lentoasema, joka edustaa funktionalistista arkkitehtuuria. Se on yksi maailman parhaiten säilyneistä edelleen toimivista kansainvälisistä lentoasemista toista maailmansotaa edeltävältä ajalta ja varhaisen kaupallisen ilmailun elävä kulttuuriperintökohde. Lentokenttää uhkaa vakavasti uusi kehityshanke, kun kentän omistava Helsingin kaupunki esittää alueelle asuinrakentamista 2020-luvun alussa.

Tukea uhanalaisille kohteille

Kaikki uhanalaisimmiksi valitut kohteet ovat vakavassa vaarassa, jotkut resurssien tai asiantuntemuksen puutteessa, toiset laiminlyönnin tai piittaamattoman suunnittelun vuoksi. Siksi tarvitaan nopeita toimia.

Maestro Plácido Domingo, Europa Nostran puheenjohtaja painottaa: “Tämä lista nostaa esiin harvinaislaatuisia Euroopan kulttuurin- ja luonnonperinnön kohteita, jotka ovat vaarassa kadota ikiajoiksi. Paikalliset yhteisöt ovat lujasti mukana yrittämässä pelastaa tätä yhteisen tarinamme todistusaineistoa, mutta tarvitsevat laajaa tukea. Vetoan Europa Nostran puolesta kansallisiin ja eurooppalaisiin asianosaisiin, sekä julkisiin että yksityisiin, jotta he yhdistäisivät voimansa kanssamme näiden kohteiden tulevaisuuden varmistamiseksi. Yhteisen perintömme pelastaminen tuo lukemattomia sosiaalisia ja taloudellisia etuja, ei vain kyseisille seuduille ja valtioille, vaan Euroopalle kokonaisuudessaan”.

Euroopan koulutuksesta, kulttuurista, nuorisoasioista ja urheilusta vastaava komissaari Tibor Navracsics otti kantaa Seitsemän uhanalaisinta 2016 -julkistukseen: “Kulttuuriperintömme on kiinteä osa sitä, keitä olemme ihmisinä. Emme saa pitää sitä itsestäänselvyytenä. Meidän on päinvastoin vaalittava ja suojeltava sitä pitääksemme sen elävänä. EU:n päämääränä on mahdollistaa paikallisille yhteisöille kulttuuriperintönsä löytäminen ja kokeminen ja antaa niille sananvaltaa sen kehittämisessä ja hoitamisessa.”

Europa Nostra ja Euroopan investointipankin instituutti vierailevat yhdessä hakijoiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa seitsemässä valitussa kohteessa ja tapaavat asianosaisia tulevina kuukausina. Kulttuuriperinnön ja rahoitusalan asiantuntijat tarjoavat teknisiä neuvoja, selvittävät mahdollisia rahoituslähteitä ja mobilisoivat laajamittaista tukea. Asiantuntijoiden tulokset ja suositukset julkaistaan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Europa Nostran hallitus valitsi Seitsemän uhanalaisinta kulttuuriperintökohdetta 14 kohteen listalta, jonka historian, arkeologian, arkkitehtuurin, projektianalyysin ja rahoitusalan asiantuntijoista koostuva paneeli valikoi syksyllä. Hakemuksia saapui kaikkialta Euroopasta. Hakemuksen Helsinki-Malmin puolesta lähetti Europa Nostra Finland tukenaan Malmin lentoaseman ystävät (MLY).

Lisätietoja Europa Nostra Finlandin verkkosivuilta.