Haussa Suomen paras maisemahanke

Uutinen 22.2.2016 klo 14.27

Suomen parasta maisemahanketta etsitään nyt viidettä kertaa. Kilpailuun voivat osallistua kansalaisjärjestöt sekä paikalliset tai alueelliset viranomaiset, jotka ovat onnistuneesti hoitaneet, suunnitelleet tai suojelleet maisemia. Kilpailuehdotukset on toimitettava ympäristöministeriöön 15.9.2016 mennessä ja voittaja julkistetaan 27.10.2016 Säätytalolla Helsingissä Vihervuoden päätöstapahtuman yhteydessä.

Kulttuurimaisemaa Haltialan tilan ympäristössä Helsingissä. Kuva: Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto.
Kulttuurimaisemaa Haltialan tilan ympäristössä Helsingissä. © Kuva: Liisa Lohtander, Suomen Kotiseutuliitto.

Maisemat ja niihin liittyvät hankkeet ymmärretään kisassa laajasti, ja ehdokkaiksi toivotaan erilaisia viime vuosien aikana toteutettuja hankkeita. Ne voivat liittyä niin maanpäälliseen kuin vedenalaiseenkin maisemaan, luonto-, kaupunki- tai kulttuurimaisemaan tai vaikkapa äänimaisemaan. Hankkeen kohteena on voinut olla arvokas maisema, arkiympäristö tai huonolaatuinenkin maisema.

Kilpailun maamme parhaasta maisemahankkeesta järjestää ympäristöministeriö joka toinen vuosi. Vuonna 2014 Suomen parhaana maisemahankkeena palkittiin Härkää sarvista -hanke, joka edisti laiduneläinten käyttöä luonnon- ja maisemanhoidossa yli maakuntarajojen.

Parhaaksi valittu hanke on Suomen ehdokas Euroopan neuvoston maisemapalkinnon saajaksi. Euroopan neuvoston maisemapalkinto liittyy Eurooppalaiseen maisemayleissopimukseen, johon myös Suomi liittyi vuonna 2006. Palkittavat hankkeet edistävät sopimuksen tavoitteita ja toimivat hyvinä esimerkkeinä koko Euroopalle.

Lisätietoja ympäristöhallinnon verkkosivuilta.