Avustuksilla tuettiin Suomen maailmanperintökohteiden tutkimista ja kehittämistä

Uutinen 30.1.2017 klo 9.02

Museovirasto on myöntänyt 99 000 euroa valtionavustusta Suomen maailmanperintökohteiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin.

Suomen maailmanperintöalueiden yhdistykselle myönnettiin 50 000 e hankkeeseen, jossa kehitetään Suomen maailmanperintökohteiden kävijälaskennan menetelmiä ja avustetaan kutakin kohdetta suunnittelemaan ja toteuttamaan omalla alueellaan kävijätutkimuksen yhtenäisellä menetelmällä.

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuralle myönnettiin 33 000 e hankkeeseen, jossa seura kehittää Maailmanperintökasvatuksen askeleet 2017-2018 -hankkeessa maailmanperintökasvatusta ja -opetusta erityisesti varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

UPM Kymmene Oyj sai 10 400 e ja teettää historiaselvityksen Verlan koskialueen vaiheista ja merkityksestä niin maisema-arvot kuin kulttuurihistorialliset seikat huomioon ottaen. Selvityksen tuloksista tuotetaan näyttely tehtaan ja suojapadon väliseen tilaan ja tuodaan näin tämän tutkimatta jääneen alueen merkitys myös yleisön saataville mielenkiintoisessa muodossa.

Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen hankkeen aiheena on Struven ketju monialaisena oppimisympäristönä ja sitä tuettiin 5600 eurolla. Hankkeessa kehitetään Struven ketjun kulttuurihistorialliseen merkitykseen, maanmittauksen ja kartografian matemaattiseen hahmottamiseen, ketjun ympäristön luontoon sekä esteettiseen kokemiseen liittyviä tehtäviä ja materiaaleja.

struvenketju
Jyväskylän yliopiston hankkeessa kehitetään oppimateriaaleja, hyödyntäen Struven ketjua monialaisena oppimisympäristönä. Kolmiomittausketjun avulla selvitettiin 1800-luvulla maan kokoa ja muotoa. Kuvassa oleva Alatornion kirkko on yksi ketjun suojelluista pisteistä. © Kuva: Maanmittauslaitos

Lisätietoja avustusten myöntämisestä antaa erikoisasiantuntija Stefan Wessman, puh. 0295 33 6256, stefan.wessman@museovirasto.fi

Lisätietoja avustusta saaneista hankkeista

  • Suomen maailmanperintöalueiden yhdistyksen hanke: Kari Hallantie, puh. 040 562 5555, kari.hallantie@metsa.fi
  • Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran hanke: Hanna Lämsä, puh. 040 128 0818, hanna.lamsa@kulttuuriperintokasvatus.fi
  • UPM Kymmene Oyj:n hanke: Jaana Rannanpää, puh. 040 709 1097, jaana.rannanpaa@upm.com
  • Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen hanke: Marjo Autio-Hiltunen, puh. 040 805 3322, marjo.autio-hiltunen@jyu.fi

Lue lisää: Maailmanperintökohteet Suomessa