Luukku 23 - Aisapari

Uutinen 30.11.2017 klo 10.19
Pirttisen nuorisoseuran talo
Pirttisen nuorisoseuran talo © Aana Vainio

 

Aisapari ry edistää kulttuuriympäristön arvostusta ja sen hyväksi toimimista. Aisapari on yksi Suomen viidestäkymmenestäneljästä maaseudun kehittämisyhdistyksestä eli Leader-ryhmästä. Se toimii Etelä-Pohjanmaalla, Lapuan, Kauhavan, Evijärven, Lappajärven, Alajärven ja Vimpelin alueella. Alueen asukkaat kehittävät asuinympäristöjä ja yhteisöllisyyttä Aisaparin tuella.

Vanhojen rakennusten ja kulttuuriympäristöjen kunnostusta tuetaan tiedotuksella, koulutuksella ja taloudellisesti. Asukkaita rohkaistaan ympäristön kunnostamiseen ja suojeluun. Aisapari tukee yhdistyksiä ja kyliä, jotka haluavat säilyttää arvokkaita paikallisympäristöjä elävänä osana kotiseutuaan. Työssä nostetaan esiin paikallisesti merkittäviä luonto- ja kulttuuriympäristökohteita, myös yllättäviä sellaisia. 

Paikallisyhteisöjä tuetaan vastuunottamisessa ja uusien toimintamallien kehittämisessä: kyläsuunnittelu, talkoot ja juhlat ovat tärkeä osa kylien yhteisöllisyyttä. Ihmisten kokemaa paikallisuutta vahvistetaan perinteen ja historian – tarinoiden ja elämysten – avulla. Uusien asukkaiden kokema paikallisuus ja monijuurisuus uudistaa ja elävöittää paikan identiteettiä. Vahva identiteetti auttaa erottumaan ja luomaan uutta.

Oman alueen osaamista tuodaan esille verkostoitumalla paikallisesti, alueiden välisesti ja kansainvälisesti, sekä kulttuurin keinoin. Ympäristön ja paikalliskulttuurin suojelu nivotaan yhteen niin, että paikallinen identiteetti ja tarinat säilyvät hoidetussa ja elävässä kulttuuriympäristössä. 

Alahärmän kotiseututalon pihaan siirretty kulttuurihistoriallisesti arvokas lutti
Alahärmän kotiseututalon pihaan siirretty kulttuurihistoriallisesti arvokas lutti © Aana Vainio

 

Työtä ohjaa kehittämisohjelma

Leader-ryhmien tavoitteena on lisätä maaseudun mahdollisuuksia ja vetovoimaa. Jokaisella ryhmällä on oma kehittämisohjelmansa, jonka perusteella toteutettavat hankkeet valitaan.

Aisaparin kehittämisohjelman tavoitteiksi nousivat mm.

  • paikallisidentiteetin vahvistaminen ja päivittäminen historian, kulttuurin ja luonnon kautta
  • huolehtiminen siitä, että ympäristön arvostus näkyy valinnoissa ja toiminnassa sekä
  • panostaminen alueen imagon kehittämiseen matkailun ja asukaskehityksen tukemiseksi.

Alueen vahvuuksiksi on todettu

  • mielenkiintoinen kulttuurihistoria ja kulttuurimaisema, joka houkuttelee matkailijoita ja muuttajia alueelle yhdessä vahvan yrittäjyyden, luonnon ja vapaan tilan myötä
  • mahdollisuus olemassa olevien yhteisten tilojen ja rakenteiden hyödyntämiseen kylien ja palveluiden kehittämisessä
  • maaseudun arvostuksen kasvu, joka tekee seudusta houkuttelevan asuinpaikan

Lue lisää