Metsät ja luonnonympäristöt

Metsät ja luonnonympäristöt – artikkelit RSS

Kivikautinen kalastusrakenne Yli-Iin Purkajasuolla

Turpeen kätkössä – kosteikkojen arkeologinen kulttuuriperintö

19.12.2017
Satu Koivisto
Suomen kosteikoissa piilee rikasta ja monipuolista arkeologista aineistoa menneiden väestöjen asutuksesta, elinkeinoista ja ympäristöstä. Tutkimuksella on kiire, sillä kosteikkojen arkeologista kulttuuriperintöä uhkaavat niin ilmastonmuutos kuin ojittaminen.
Pattijoen kastelli

Kivikauden kulttuurimaisema

22.9.2014
Teemu Mökkönen
Asumusten pohjia ja monumentaaliarkkitehtuuria – mistä kivikauden kulttuurimaisema muodostuu ja kuinka sitä on mahdollista tutkia?
Akanlahden tukinsiirtolaitos

Akanlahden tukinsiirtolaitos, rakennusperintöä metsän siimeksessä

28.5.2014
Kerttu Loukusa
Posion Akanlahdella on ollut tukinsiirtolaitoksia 1890-luvulta lähtien. Laitoksilla oli suuri merkitys alueen asukkaille ja niiden myötä syrjäisestä talonpoikaisyhteisöstä tuli metsäteollisuuden tärkeä toimija.
Tervanvalmistusta

Tervanvalmistuksen perinteet jatkuvat

4.11.2008
Olli Cavén ja Esa Heikkinen
Tervaa on valmistettu jo tuhansia vuosia. Suomessa tervanpoltto oli yleistä 1600-luvulta 1800-luvulle ja terva oli pitkään tärkein vientituotteemme. 1990-luvulta alkaen perinteistä tervan polttoa on ryhdytty taas elvyttämään.
Hirsirakentamista

Metsä on perinteisen rakentajan tavaratalo

26.9.2008
Harri Metsälä
Suomalainen puurakentaminen on vuosisatojen ajan ollut hirsirakentamista, jonka periaatteet ovat nousseet käytännön tarpeista. Puu on monipuolinen rakennusmateriaali, joka käy kantavaksi rakenteeksi, lämmöneristeeksi ja pintoja verhoamaan.

Julkaistu 10.3.2016 klo 14.53, päivitetty 10.3.2016 klo 14.53