Ikkunat

Ikkunan kestävyyden edellyksenä on laadukas puu ja hyvä puusepäntyö sekä säännöllinen huolto. Vuorilaudoilla on tekninen tehtävänsä peittää karmin ja seinän välistä sovitusrakoa, mutta lisäksi niiden muotoilussa noudatettiin ajan muotia.

Ikkunan koko ja puitejako oli aiemmin riippuvainen lasiruudun koosta. Lasinvalmistustekniikan kehittyessä ruutukoko kasvoi. Eri aikakausina ikkunatyypit ovat vaihdelleet: 1700-luvun lopulla neliruutuiset, 1800-luvulla ja taas uudestaan 1920-luvulla kuusiruutuiset olivat tyypillisiä. T-karmi-ikkunoita suosittiin 1800-luvun loppupuolella. Epäsymmetriset ikkunat tuuletusruutuineen yleistyivät 1950-luvulla. Kaksinkertaisia ikkunoita alettiin käyttää 1700-luvun lopulta alkaen. Sisäpuitteet irrotettiin kesäajaksi pois. Sisäänaukeavat ikkunat tulivat käyttöön 1900-luvun alussa.

Sisäpuitteen tiivistyksestä tulee huolehtia, vastaavasti ulkopuitteet eivät saa olla liian tiiviit. Ikkunoiden maalipinta ja kittaukset on pidettävä ehjinä. Kittaus- ja maalaustyö voidaan usein tehdä ikkunan ollessa paikallaan, jolloin varmistetaan myös vanhojen lasien säilyminen. Puitteiden ja karmien puuosia korjataan tyypillisesti vaihtamalla alasarjoja ja uusimalla tippalistoja.

Yleensä ei vanhoja ikkunoita kannata vaihtaa, sillä 1960-luvulle saakka ikkunat tehtiin laadukkaammasta puusta kuin nykyään. Taloyhtiöissä päädytään valitettavan usein uusimaan kaikki ikkunat edes tutkimatta korjausvaihtoehtoa.

Artikkelit


Linkkejä

Ikkunakorjaukset. Korjaustieto.fi on ympäristöministeriön ylläpitämä verkkopalvelu. Sivut sisältävät kiinteistönomistajille suunnattua tietoa kiinteistön ylläpidosta ja korjaamisesta.
http://www.korjaustieto.fi/pientalot/korjaushankkeet/taydentavien-rakennusosien-...
[Valtion ympäristöhallinto]

Ikkunat. (ruotsiksi).
http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/fonster/
[Stockholms läns museum]

Kerrostalon julkisivukorjaus. Julkisivun ominaispiirteet ja korjaustavan valinta (PDF).
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/38032/SY37_2009_Kerrostalon_jul...
[ympäristöministeriö]

Museoviraston korjauskortisto opastaa korjaamaan ja kunnostamaan vanhaa rakennusta oikein ja taloudellisesti. Kortteja voi lukea, tulostaa ja ladata omalle koneelle osoitteessa.
http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/julkaisut/rakennusperinto#korjauskortisto
[Museovirasto]

Puupokaisen ikkunan kunnostus. Youtube -video
http://www.youtube.com/watch?v=FwAC8XqLXhg
[Varaosapankki]

Puurakentamis- ja kädentaitoaineistoa..  
http://www.saunalahti.fi/~puulastu/pk_ikku1.htm
[Juha Väyrynen]

 
TapahtumakalenteriTapahtumakalenteri
Lisää tapahtuma

kittaus 4_S.jpg
Kittausten kunnossapito on tärkeää. Risto Holopainen, MV/RHO.

Käpylä 014a_S.jpg
Ulosaukeavat ikkunat alkavat olla harvinaisuuksia. Sirkkaliisa Jetsonen 2005 MV/RHO.