Hirsirunko

Vanhemman rakennuskantamme tavallisin rakennetyyppi on lamasalvosrakenne, jossa vaakasuuntaiset hirret ovat tiiviisti päällekkäin ja sidottu nurkkasalvoksin. Lämpimissä rakennuksissa hirren alapintaan on veistetty ura tilkettä, esimerkiksi sammalta varten. 1900-luvun vaihteessa käytettiin joskus myös pystyhirsirakennetta, etenkin jos talo oli ajateltu rapattavaksi.

Varhaisimpien pitkänurkkasalvosten rinnalle tulleita lyhytnurkkasalvoksia alettiin käyttää siinä vaiheessa, kun taloja alettiin laudoittaa. Hirren pituus oli usein rakennusten mitoitusta määrittävä tekijä. Suomessa hirsitalon rakentaminen kuului lähes joka miehen taitoihin pitkälle 1900-lukua ja pelkistetyimmillään rakentamisessa tarvittiin vain kirvestä.

Alimmat hirsikerrat ovat alttiita lahovaurioille, koska perustukset ovat saattaneet painua tai maan pinta nousta puuosiin. Muita tavallisia vauriokohtia ovat ikkunoiden alapuolet ja kuistin tai portaiden liittymäkohdat seinään. Mikäli runko painuu epätasaisesti, syntyy ilmavuotoja. Seinää voidaan tiivistää tilkitsemällä saumoja pellava- tai hamppuriveellä.

Alimpien hirsien vaihto eli kengitys on ollut hirsitalon normaali huoltotoimenpide. Nykyään se on syytä jättää hirsikorjauksiin perehtyneille kirvesmiehille, kuten muutkin hirsikorjaukset. Pullistunutta hirsiseinää voidaan tukea ja oikaista följareilla eli pystysuuntaisilla tukipiiruilla. Koska tapitettu seinä kantaa ”yhtenä levynä”, pienet lahovauriot seinän keskellä eivät ole suuri riski. Vaurioitunut hirsi paikataan mieluiten vanhalla hirrellä.

Artikkelit


Uutisia aiheesta

 

Linkkejä

Hirsipuojin kengitys.
http://www.saunalahti.fi/~puulastu/
[Juha Väyrynen]

Hirsirunko (ruotsiksi).  
http://www.stockholmslansmuseum.se/faktabanken/stomme/
[Stockholms läns museum]

Museoviraston korjauskortisto opastaa korjaamaan ja kunnostamaan vanhaa rakennusta oikein ja taloudellisesti. Kortteja voi lukea, tulostaa ja ladata omalle koneelle osoitteessa.
http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/julkaisut/rakennusperinto#korjauskortisto
[Museovirasto]

Rautatierakennusten korjausohjeet.
http://www.nba.fi/fi/tietopalvelut/julkaisut/rakennusperinto#rautatierakennukset
[Museovirasto]

 
TapahtumakalenteriTapahtumakalenteri
Lisää tapahtuma

Egyptinparrun veistoa käsityöpäivillä. Ss R.H.2004_S.jpg
Hirren veisto vaatii harjaannusta. Egyptinparrun veistoa käsityöpäivillä. Risto Holopainen, MV/RHO.

DSC03386_S.jpg
Paikattua hirsiseinää, lapaliitos. Risto Holopainen MV/RHO.

DSC03112_S.jpg
Hirrestä on poistettu vain vaurioitunut osa. Risto Holopainen MV/RHO.